نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت‏شناسی، دانشگاه تهران

2 استادیار جامعه‏شناسی، دانشگاه بوعلی‏سینا

چکیده

در وضعیت کنونی جامعه ایران، پدیده ازدواج تحت‏تأثیر تحولات ساختاری و ارزشی جامعه از یکسو و شرایط بی‎سازمانی و ناهماهنگی خرده‎ نظام‎های اجتماعی از سوی دیگر، بعنوان یک مسئله اجتماعی نمود یافته است. با توجه به اهمیت موضوع و ساختار جوان جمعیتی ایران، این مقاله به بررسی نگرش و دیدگاه جوانان مجرد پیرامون ازدواج، ابعاد و جهات آسیب‏زای آن می‏پردازد. یافته‏ها نشان می‏دهد که حدود90 درصد جوانان معتقدند موقعیت ایده‏آل ازدواج برای پسران، بعد از اشتغال به‏ کار و دارا بودن شرایط مالی مناسب بوجود می‌آید، همچنین حدود نیمی از جوانان پاسخگو مناسب‏ترین موقعیت ازدواج برای دختران را بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی و کسب استقلال اقتصادی بیان نموده‏اند که در واقع بیانگر نوعی تغییر ارزشی در جامعه و ظهور نقش‎های اجتماعی جدید برای زنان می‏باشد. همچنین نتایج نشان داد که مدرنیزاسیون و ابعاد آن همراه با اعتقادات و ارزش‎های قومی فرهنگی از عوامل تعیین‏کننده نگرش‏ها و ایده‎آل‎های ازدواج جوانان می‏باشند. در خصوص تبدیل‎ شدن ازدواج به یک مسئله اجتماعی، جوانان بر این عقیده بوده‏اند که عوامل مختلفی مانند مشکل دستیابی جوانان پسر به فرصت‎های اقتصادی و نداشتن شغل دائم، پیدا نکردن فرد مناسب، نابرابری جنسیتی در فرایند ازدواج (نداشتن حق انتخاب همسر توسط دختران) و... زمینه‎ساز مسئله ازدواج شده است. با توجه به مسئله‏‎شدن ازدواج و آسیب‎های اجتماعی ناشی از آن، ازدواج موقت بعنوان یک راه‎حل برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد شده و مورد توجه قرار گرفته است. حال آنکه اعتبارسنجی این راه‎حل در میان جوانان نشان داد که ازدواج موقت بعنوان ‎حل مسئله، از اعتبار و پذیرش اجتماعی برخوردار نیست و با مخالفت شدید ارزشی جوانان همراه می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring Marriage Problem and Validation of a Solution

چکیده [English]

On one hand having undergone many remarkable structural and value changes and on the other hand considering the disorganized and uncoordinated social condition of the subsystems, marriage is conceived as one of the prominent social problems. So, this paper seeks to explore the attitudes of unmarried youth towards marriage and its problematic nature.
The results demonstrate that the youth's tendency towards marriage in lower age has decreased and almost 90 percent of youth believe that male marriage depend on having a job and financial possibilities. Also, more than half of the youth maintain that the best age for marriage would be after university graduation and gaining economic autonomy which, in turn, show the value changes and transformation.
Regarding the problematic nature of marriage, youth believe that many factors may affect marriage so as it to be considered a social problem among which the unemployment (lack of permanent job) is the most important factor.
To solve this problem and as a strategy for reducing the pathological impacts stemming from the current problematic nature of marriage in Iran, the temporary marriage strategy has been suggested. In this respect, the findings show that the temporary marriage strategy is not socially accepted among the youth and is perceived in opposition to their value orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Transition
  • Structural changes
  • Ideational Changes
  • Marriage Problem
  • Marriage Ideal Status