نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه رمان غالب‌ترین ژانر ادبی معاصر است. از میان تمامی طرفداران رمان، سهم زنان در این حوزه، چه در قالب نویسنده و چه در مقام خواننده به‌طور روزافزون در حال افزایش است به‌نحوی که بسیاری از صاحب‌نظران از زنانه‌شدن ادبیات سخن می‌گویند. این مقاله به توصیف همین ابعاد می‌پردازد. متأسفانه در زمینه‌ی رمان‌خوانی ایرانیان آماری دقیق و مناسب در دست نیست و لذا نتایج تجربی موجود در مقاله، نتیجه‌ی مجموعه‌ای از کارهای دانشجویی در مورد رابطه‌ی دختران با رمان است. نتایج این تحقیقات نشان‌دهنده‌ی میزان بیشتر مطالعه در مردان نسبت به زنان است و البته درباره‌ی میزان مطالعه‌ی رمان، تفاوتی معنادار میان دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد. بیشترین دلیل خواندن رمان نیز کسب تجربه‌های جدید و آشنا شدن با دنیا و شخصیت‌های جدید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Female students and Reading Novel

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Javadi Yeganeh 1
  • Asieh Arhami 2

1

2

چکیده [English]

Nowadays, novel is the most dominating genre in literature. Concerning the advocates and proponents of novel, women’s share either as the writer or the reader is ever so increasing. It is such that some rhetoricians speak about a feminizing literature. This article is an attempt to deal with these aspects. Unfortunately, in the domain of the Iranian novel reading, there are no exact and proper statistics available, so the findings of the experiments in this article are the results of sets of students' works concerning the relationship of girls with novels. The results of these researches indicate that women outnumber men in reading novels and of course there is no meaningful difference between the rate of reading novels between male and female students. The most frequent reason for reading novels is to gain new experiences and to become familiarized with the world and new characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • girls
  • Iran
  • Novel
  • Novel Reading
  • students