نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه¬شناسی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیر

3 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز

چکیده

جوامع، امروزه، تغییرات اجتماعی و رشد فرهنگ مصرفی فزاینده‌ای را تجربه می‌کنند. از این‌رو، بدن از اهمیت زیادی برخوردار شده و توجه بسیاری از جامعه‌شناسان را به خود معطوف داشته ‌است. یکی از مسائل مطرح‌شده در این حوزه آرایش صورت است که امروزه در بین دختران جوان عمومیت و رواج زیادی یافته است. پایین آمدن سن آرایش و ارتباط آرایش با مسائل و مشکلات اجتماعی و تضاد آن با ارزش‌های دینی، این پدیده را تبدیل به مسئله‌ای درخورِ توجه کرده است. مقاله‌ی حاضر در پی مطالعه و کشف دلایل آرایش دختران و نقش آن در زندگی اجتماعی آن‌ها است. این مطالعه به روش کیفی و به‌وسیله‌ی مصاحبه با 30 دختر جوان (30- 18) که دارای آرایش هستند، صورت می‌پذیرد. نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که آرایش با برنامه‌ی زندگی افراد در هم تنیده است و توسط آن تنظیم و هماهنگ می‌شود. آن‌ها در طول مصاحبه به دامنه‌ای از دلایل اجتماعی، فردی و روان‌شناختی برای گرایش خود به آرایش اشاره می‌کنند. این اظهارات حاکی از آن است که با وجود فشارهای ساختاری موجود، دختران در انتخاب آرایش تا حدودی عاملیت خود را حفظ کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که آرایش‌کردن، شیوه‌ای عقلانی برای کسب سرمایه‌ی نمادین و حتی تبدیل آن به انواع دیگر سرمایه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Make up and the Social Life of Young Girls

نویسندگان [English]

  • Majid Movahed 1
  • Esfandiar Ghafarinasab 2
  • Maryam Hosseini 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • body
  • make up
  • sociology of body
  • Women