نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

امروز شهرها مهم‌ترین خاستگاه زیستی انسان‌ها هستند و با پدیده‌هایی مدرن نظیر آلودگی هوا، ترافیک، رانندگی‌های پرخطر و تصادف مواجه‌اند که ناشی از ورود به دنیای مدرن است. رانندگی کردن و خطرِ تصادفِ احتمالیِ آن‌را باید در بافت زندگی افراد جست‌وجو کرد. رفتارهایی که افراد در هنگام رانندگی کردن برمی‌گزینند بازتاب شیوه و سبک زندگی آنان است. سبک زندگی سالم مجموعه‌ای از انتخاب‌های مثبت افراد در درون محدوده‌های ساختاری است. در این مقاله، جنسیت را مهم‌ترین عامل در تحلیل تصادفات در نظر می‌گیریم زیرا جنسیت می‌تواند زنان در حوزه‌ی رانندگی است. این مقاله مبتنی بر پژوهش است روی نمونه‌ا‌ی 450 نفری از جوانان ساکن در منطقه‌ی دو شهر تهران. یافته‌های آن نشان می‌دهد که میانگین میزان تصادف در میان زنان به مراتب کمتر از مردان است. هم‌چنین، زنان در مقایسه با مردان تمایل کمتری به رانندگی پرخطر دارند. در مجموع، زنان در مقایسه با مردان از سبک زندگی سالم‌تر یا مثبت‌تری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender analysis of accident with focus on healthy lifestyle Case study: 0.young adults in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sharepour 1
  • Abouali Vedadhir 2
  • Sakineh Ghorbanzadeh 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accident
  • Consumption
  • driving behavior
  • gender analysis
  • Lifestyle