دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
شماره 4
4 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
بهمن 1389
شماره 3
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
مهر 1389
شماره 2
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
تیر 1389
شماره 1
پژوهش زنان
فروردین 1389
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382-1381)
تحلیل تطبیقی نگرش سیاسی زنان و مردان در شهر اصفهان (از محافظه کاری تا آزادی‌خواهی)

وحید قاسمی؛ زهرا ذاکری

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  پژوهش ها نشان میدهند که در کشورهای توسعهیافته از دهه 1980 زنان به تدریج از محافظه‌کاری سنتی فاصله گرفته و به احزاب لیبرال پیوسته‌اند؛ حال آنکه در اکثر کشورهای در حال توسعه، زنان هنوز هم از لحاظ سیاسی محافظه‌کار هستند. مطالعه حاضر، پژوهشی است در زمینه ی مقایسه نگرش های سیاسی آزادیخواهانه زنان و مردان که بر روی 382 نفر از شهروندان شهر ...  بیشتر

نرخ باروری و میزان مشارکت زنان در نیروی کار (مطالعه موردیِ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )

میثم موسایی؛ نادر مهرگان؛ روح الله رضایی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  امروزه پرداختن به موضوعات زنان، مطالعه نقش آنان در اجتماع و نحوه‌ی اثرگذاری و اثرپذیری آنان از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه و استقبال فراوانی قرار گرفته است. مطالعه آمارهای موجود در این زمینه نیز بیانگر توجه بیشتر جوامع به این گروه اجتماعی و مشارکت بیشتر آنان در عرصه‌های مختلف است؛ به‌طوری که شاهد افزایش ...  بیشتر

تحلیل جنسیتی تصادف با تأکید بر مفهوم سبکِ زندگیِ سالم (مطالعه ی موردی: جوانان شهر تهران)

محمود شارع پور؛ ابوعلی ودادهیر؛ سکینه قربان زاده

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  امروز شهرها مهم‌ترین خاستگاه زیستی انسان‌ها هستند و با پدیده‌هایی مدرن نظیر آلودگی هوا، ترافیک، رانندگی‌های پرخطر و تصادف مواجه‌اند که ناشی از ورود به دنیای مدرن است. رانندگی کردن و خطرِ تصادفِ احتمالیِ آن‌را باید در بافت زندگی افراد جست‌وجو کرد. رفتارهایی که افراد در هنگام رانندگی کردن برمی‌گزینند بازتاب شیوه و سبک زندگی آنان ...  بیشتر

نقش ترکیب جنسیتی دانش آموزان در شاخه‌های نظری و مهارتی بر نرخ ورود دختران و پسران به دانشگاه‌ها

فائزه منشی؛ راضیه ظهره‌وند؛ فائزه ماشینی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  آموزش نوعی سرمایه‌‌گذاری برای فعالیت اجتماعی و اشتغال نیروی کار محسوب می‌شود. در نظام آموزشی ایران تأمین و پرورش نیروی انسانیِ مورد نیاز جامعه (اعم از زن و مرد) با هدایت دانش‌آموزان به رشته ‌های مهارتی و نظری در دوره‌ی متوسطه صورت می‌پذیرد. هدف این پژوهش؛ تحلیل ترکیبِ جنسیتیِ دانشآموزانِ مدارس متوسطه در شاخه‌‌های نظری و مهارتی ...  بیشتر

مطالعه‌ی ابعاد طرد اجتماعی زنان روستاییِ سرپرست خانوار در رابطه با وضعیت اشتغال و اقامت

سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  مقاله‌ی حاضر به مطالعه وضعیت طردِ اجتماعی زنان فقیر روستایی برحسب متغیرها و مؤلفه‌های طرد اجتماعی می‌پردازد. سؤال‌های اصلی تحقیق این است که آیا وضعیت طرد اجتماعی در میان گروه‌های متفاوت زنان و به‌طور خاص؛ زنان شاغل- غیرشاغل و بومی- مهاجر، از الگویی متفاوت پیروی می‌کند؟ آیا زنان توانسته‌اند از طریق فعالیت اقتصادیِ بیرون از خانه ...  بیشتر

رهبران تحول‌بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟

حسن‌رضا زین‌آبادی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  پژوهش‌های مربوط به تفاوت‌های جنسیتی در سبکِ رهبریِ تحول‌بخش انگشت‌شمار است. این شواهد اندک اغلب رهبرانِ زن را تحول‌بخش‌تر از رهبران مرد می‌دانند. هدف پژوهش حاضر؛ مطالعه تفاوت‌های جنسیتی در ابعاد سبکِ رهبریِ تحول‌بخشِ مدیران زن و مرد و اثر آن‌ها بر اعتماد به مدیر و رفتار شهروندیِ سازمانی معلمان است. نمونه‌ای مرکب از 200 معلم ...  بیشتر

تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه‌ی موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی)

فاطمه جواهری؛ سید حسین سراج‌زاده؛ ریتا رحمانی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  مقاله‌ی حاضر به مطالعه تأثیر اشتغال بر کیفیت زندگی زنان شاغل می‌پردازد. هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا وضعیت اشتغال زنان- شامل خصوصیات عینیِ شغل آن‌ها و نگرشی که نسبت به وضعیت اشتغال خود (خشنودی شغلی) دارند- برکیفیت زندگی آنان تأثیر دارد؟ به این منظور، در قالب روش پیمایش 234 نفر از زنان شاغل در واحدهای ستادیِ وزارت جهادکشاورزی ...  بیشتر

سرمایه‌ی انسانی زنان و هم‌گرایی باروری در کشورهای آسیایی

حاتم حسینی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  کشورهای منطقه‌ی آسیا در طول پنجاه سال گذشته سطوح و روندهای باروری متفاوتی تجربه کرد‌ه‌اند. با وجود تنوع در سطح باروری، کاهش‌ باروری قابل‌توجهی در منطقه طی سه دهه‌ی گذشته صورت گرفته است. هدف این مقاله مطالعه‌ی سطوح و روندهای باروری 24 کشور آسیای شرقی، جنوب شرقی و آسیای جنوب مرکزی در طول سال‌های 2010-1970، مطالعه‌ی هم‌گراییِ باروری ...  بیشتر

تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت زنان در ایران (مطالعه ی موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران)

زهرا پیشگاهی فرد؛ سلمان انصاری‌زاده؛ افشین کریمی؛ فریاد پرهیز

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  مباحث مربوط به زنان، هویت جنسیتی، شکل گیری و تغییرات آن از جمله حوزه‌هایی است که در سالهای اخیر در محافل آکادمیک و سیاسی-اجتماعی گسترش بسیاری یافته است. این امر تا حدود بسیاری بازتاب دگرگونی در خودِ زندگی اجتماعی است که سبب شده در پرتوی تازه به تفاوت های از پیش برقرارشده بین هویت و شیوه های رفتارِ نوعیِ زن و مرد نگریسته شود. تحولاتی ...  بیشتر

مطالعه ی نیازها، انگیزه‌ها و مشاغل مناسب زنان در بخش‌های دولتی

عصمت دانش

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  هدف این پژوهش؛ تعیین نیازها، انگیزه‌ها و شناخت مشاغل مناسب زنان است. روش پژوهش، ارزش‌یابی است. بدین منظور از دو جامعه‌‌ی آماری– 762 نفر به‌صورت تصادفی از میان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و 200 نفر از میان صاحب‌نظران در دست‌رس- استفاده ‌می‌شود. ابزارهای پژوهش، دو پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که از دیدِ زنانِ ...  بیشتر