نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مباحث مربوط به زنان، هویت جنسیتی، شکل گیری و تغییرات آن از جمله حوزه‌هایی است که در سالهای اخیر در محافل آکادمیک و سیاسی-اجتماعی گسترش بسیاری یافته است. این امر تا حدود بسیاری بازتاب دگرگونی در خودِ زندگی اجتماعی است که سبب شده در پرتوی تازه به تفاوت های از پیش برقرارشده بین هویت و شیوه های رفتارِ نوعیِ زن و مرد نگریسته شود. تحولاتی که در دهه‌های اخیر در زمینه ی ارتباطات و فضای سایبر روی داده، سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی زنان شده است. افزایش تحصیلات زنان و مشارکت آنها در کارهای درآمدزا از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی میشود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی و قدیمی با نقش های جدید می شود و می‌تواند به تعارض هویت زنان منتهی شود. در این مقاله سعی می‌کنیم تأثیرات فضای سایبر بر هویت زنان در ایران (مطالعه ی موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران) را مورد مطالعه قرار دهیم. از این رو به‌دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که تعامل در فضای سایبر تا چه حد بر هویت زنان در ایران تأثیرگذار بوده است؟ در این راستا استدلال اصلی مقاله‌ی حاضر این است که تعامل در فضای سایبر سبب دور شدن زنان ایرانی از هویت های سنتی خود شده است. لازم به ذکر است روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی با تکیه بر اطلاعات پیمایشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction in Cyberspace and its effect upon women’s identity in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishgahi Fard 1
  • Salman Ansari Zadeh 2
  • Afshin Karami 2
  • Faryad Parhiz 2

1

2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybernetic Space
  • Globalization
  • Internet
  • Women Identity