نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی‏ارشد جامعه‏شناسی در دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه‏ای و شهری در دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سالیان اخیر موضوع مصرف، به بحثی داغ در گفتمان‏های رایج در سطح حوزه عمومی جامعه و در سطح سیاست گذاری‏های کلان کشور تبدیل شده است. با این وجود، عوامل فردی و اجتماعی تأثیرگذار بر ارزش‏ها، اهداف و رفتارهای مصرفی، تاکنون کمتر مد نظر محققین اجتماعی واقع شده است. مقاله حاضر، براساس یک پژوهش موردی در شهر یزد، به مطالعه تمایلات مصرفی زنان حداقل یکبار ازدواج کرده و عوامل تعیین‏کننده آن پرداخته است. داده‏ها، از طریق یک پیمایش مقطعی در پاییز 1388 در میان یک نمونه 684 نفری از زنانِ شهر یزد، جمع‏آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‏ها، بیانگر تأثیرگذاری سه گروه از عوامل مشتمل بر مشخصه‏های فردی، وضعیت اقتصادی خانوار و تأثیر بین‏نسلی مشخصه‏های والدین بر سطح تمایلات مصرفی پاسخ‏گویان است. براساس نتایج، متغیرهای درآمد خانواده، میزان استفاده از رسانه‏های جمعی، تحصیلات والدین و بعد خانواده والدین مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تمایلات مصرفی زنان هستند که با کنترل سایر متغیرها، همچنان تأثیر معنادار خود را حفظ می‏کنند. تحقیقات دیگری ضروری است تا آثار و پیامدهای تمایلات مصرفی را بر طیف وسیعی از رفتارها و نگرش‏های جمعیتی و خانوادگی زوجین، به ویژه در حوزه ازدواج و فرزندآوری مورد مطالعه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Socio-Demographic Determinants of Consumption Aspirations of Women in The City of Yazd, Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Askari-Nodoushan 1
  • , Seyed Alireza Afshani 1
  • Razie Zakeri-Hamane 2
  • Somayeh Askari-Nodoushan 3

1

2

3

چکیده [English]

In recent years, the high level of consumption in Iranian society has provoked wide social and political debates. Nevertheless, there have been few systematic social studies to examine social and individual factors that influence consumption values and behaviors. This paper examines social determinants of consumption aspiration of married women. Data for the study collected through a cross-sectional survey in 2009 among a representative sample of 684 respondents in the city of Yazd, Iran.
To study the impact of socio-economic factors on the consumption aspirations, in this paper we conceptualize and evaluate the impact of the hypothesized relationships at three levels: 1- individual characteristics of respondents, 2- intergenerational influence of the parental characteristics, and 3- family and household socio-economic condition.
Our analysis confirms the effect of individual attributes, socio-economic condition of household and intergenerational influence of parental characteristics on the level of consumption aspiration of respondents.
In evaluating the impact of individual characteristics (including respondent's age, education, mass media exposure and place of origin), findings reveal the most important impact of mass media exposure on the formation of consumerism life style and consumption culture.
An examination of the household's condition hypothesis (including the household income and household size) indicate a powerful and direct effect of family income on the consumption aspiration. Findings also confirm the intergeneration influence of parent's characteristics on the consumption aspirations of respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City of Yazd
  • Consumption aspirations
  • economic expectations
  • life style
  • mass media.
  • Women