نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی

چکیده

‌امروزه شواهد و تحقیقات نشان می‌دهد که با وجود افزایش نسبت زنان تحصیل‌کرده در بازار کار، پیشرفت‌ آنان در مشاغل‌ مدیریتی‌ محسوس‌ نبوده‌ است. از آن جا که بر اساس منابع نظری و پژوهشی، سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر ارتقاء شغلی است و زنان به سبب عوامل اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با مردان از سرمایه اجتماعی کمتری برخوردارند، در این پژوهش تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء شغلی زنان مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌های میدانی از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است. بر اساس یافته‌ها، شانس ارتقاء شغلی زنان دارای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بالا، بیشتر از سایر زنان بوده و زنان مدیر عمدتاً از پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بالا و از خانواده‌هایی با ساختار دموکراتیک و مشارکتی برخاسته‌اند؛ درحالی‌که زنان غیرمدیر در بیشتر موارد در خانواده‌هایی با ساختار تساهل‌گرا یا اقتدارگرا تربیت شده‌اند. همچنین میزان سرمایه اجتماعی (مشارکت، روابط و اعتماد اجتماعی) زنان دارای پست‌های مدیریتی، بیشتر از سایر زنان بوده و ترکیب و ساختار آن نیز با سایر زنان تفاوت دارد. روابط اجتماعی زنان در مشاغل غیر مدیریتی غالباً به خویشان و همسایگان و افراد خودی ختم می‌شود، درحالی‌که روابط اجتماعی زنان دارای مناصب مدیریتی از افراد فامیل فراتر رفته و همکاران و دوستان را نیز دربرمی‌گیرد. در نتیجه آن‌ها را از اطلاعات و حمایت‌های متنوع و متعدد و امتیازات اجتماعی بیشتری برخوردار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on The Influence of Social Capital on Women's Job Promotion

نویسندگان [English]

  • Maryam Rafatjah 1
  • Somayeh Ghorbani 2

1

2

چکیده [English]

This study aims to find the reasons for women’s failure to achieve more managerial positions despite the increasing number of women higher education graduates, and the effect of social capital on the promotion of female personnel.
The statistical sample includes the personnel of Sepah Bank and two different methods, qualitative and quantitative, were used to run the research. A probabilistic and stratified sampling method was used for the quantitative part while a purposive counterpart was used in the qualitative part.
Quantitative measurements take advantage of questionnaires and SPSS to gather necessary data and analyze them in descriptive terms. The qualitative part, however, utilizes techniques of observation and semi-structured interviews.
The findings reveal that women with higher socio-economic status enjoy a greater job promotion opportunity but it does not show any difference between the two types of women in terms of marital status, number of children and religious tendencies. It shows that women with high ranking managerial positions have a far greater amount and the structure of social capital -namely social participation, relations and trust - than other working women.
Data analysis reveals that men and women differ in terms of the amount and type of the relations which they make and also supports that discriminations between men and women regarding their access to the important and strategic positions and resources prevent women from attaining most high level and strategic jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family structure
  • job promotion
  • religious tendencies
  • Social capital
  • social participation
  • social trust