نویسنده

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریه پردازان حوزه « جامعه شناسی شغل » در دهه های اخیر نسبت به موضوع جنسیت و فرآیند انتخاب شغل، توجه بیشتری کرده اند و اذعان دارند که فرآیند انتخاب شغل و ارتقای شغلی به ویژه برای زنان تحصیلکرده ویژگی های متفاوت از مردان دارد .
بررسی موقعیت زنان دانشگاهی کشور درسه دادنشگاه تهران ، شهید بهشتی و علامه طباطبایی در سال 1370 نشان داد که جنسیت ، عاملی تعیین کننده در گزینش هااست و زنان در سطوح مدیریتی دانشگاه ها حضور ندارند .تکرار همان پژوهش و پرسش ها در فاصله ده سال ( 1380 ) با هدف شناخت تغییرات پیش آمده حاکی از آن است که گرچه زنان ، دانش و تجربه بیشتری را طی این ده سال کسب کرده اند و مشارکت آنان در رده های مدیریت های پایین و میانه دانشگاه افزایش یافته است ولی در رده های عالی مدیریتی تغییر محسوسی رخ نداده است و همچنان کمیته ها و شوراها ی تصمیم گیری دانشگاه ها به طور کامل در اختیار مردان است .
مهمترین دلایل چنین وضعیتی ، فرهنگ، گرایش مردسالارانه و بی اعتمادی به توانایی های زنان در دانشگاه ها عنوان شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Occupational Positions of Female Faculty Members: Changes during last 10 years

چکیده [English]

In the recent decades sociologists of occupation have paid more attention to the gender differences in the process of work socialization and job selection . Gender gaps at the management level is one of the most important issues for educated women ,however it has not been studied as much.
This article presents findings of a research on occupational positions of female faculty members at three universities of Tehran, Shahid Beheshti and Allameh Tabatabae, in the years of 1991 and 2001 .Researches’ conclusion show the relation of gender factor to the appointments of management positions at the universities .Although during past ten years, women have gained more knowledge and experience , but they are mostly active at the lower level of management and still are absent at the higher management levels. Although ,there is slight decrease in the feeling of discrimination from 1991 to 2001 , majority of female faculty members (55%) think, still there is discrimination against them in occupational mobility and cultural factors are the most important impediments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Faculty Members
  • management
  • position
  • Women