نویسنده

فوق لیسانس مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی از موسسه عالی پژوهشی و برنامه ریزی و توسعه

چکیده

نتایج مدل ارائه شده در این تحقیق ، نشانگر آن است که مهمترین عامل مؤثر بر احتمال مشارکت زنان شهری در بازار کار ایران ، سطح تحصیلات آنان است. افزایش سهم زنان دارای آموزش عالی در سال های آتی، به تنهایی می تواند سالیانه نزدیک به 5/0 درصد بر نرخ مشارکت زنان شهری بیفزاید. بالا رفتن سن ازدواج و افزایش سهم نسبی دختران مجرد از جمعیت زنان، دومین عامل مؤثر در افزایش نرخ مشارکت زنان خواهد بود. کاهش قدرت خرید و تغییر ساختار سنی جمعیت از دیگر عوامل تاثیر گذار در روند رشد نرخ مشارکت زنان هستند. از سوی دیگر افزایش نرخ بیکاری، مؤثرترین اهرم در جهت کاهش نرخ مشارکت زنان شهری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Explanation of Urban Women's Economic Participation Rate and Future Changes

چکیده [English]

The findings of model proves the effects of educational levels as the most important factor on the probability of urban women's participation in the labor market .It is predicted , the increase of women's share with higher education (university degrees) will result in an annual increase equal to 0.5 percent in the rate of urban women's participation in the coming years.
Also, delayed marriages and increased share of unmarried girls in the total female population, is the second important factor. In addition, changes in age structure of the population as well as decreasing trend of purchasing power of the households will help to increase the rate of participation.
The model provides information on the unemployment rate of women and its distinguished impacts on the diminishing rate of women's participation in the labor market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Labor Market
  • Unemployment
  • Women