نویسنده

فوق لیسانس جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

بازی وسیله‌ای برای « اجتماعی شدن» یا آشناسازی افراد با هنجارهای رایج در یک جامعه است تا بتوانند این هنجارها را درک کنند و در رفتار خود به کار ببرند.
بازی های الکترونیکی نقش قابل توجهی در پرکردن اوقات فراغت کودکان ونوجوانان دارند و نیمة دهة 1980 را باید نقطه عطف موفقیت این گونه بازی ها به حساب آورد. بررسی ها حاکی از آن است که امروزه سه عنصر خشونت، هیجان و جنسیت، عمده‌ترین موضوعات این بازی ها هستند. بررسی محتوای این بازی ها از زاویه اجتماعی، نشانگر تأثیری است که روی برداشت کودکان از نقش جنسیت دارد. زیرا در این بازی ها زنان اغلب در نقش هایی منفعل ظاهر می‌شوند و در موارد افراطی، شکل قربانی را به خود می گیرند. در حالی که مردان نقشی فعال و آغاز کنندة عملیات بازی را دارند .
همچنین این بازی ها برای پسران ، جذابیت بیشتری دارد و تمایلات دختران را در نظر نگرفته است. به همین دلیل بازی های کامپیوتری بیشتر جنبه سرگرمی مردانه دارد و دختران تمایل کمتری برای پرکردن اوقات فراغت خود از این طریق دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role and Image of Women in Electronic Games

چکیده [English]

The objective of present article is to discuss women’s image as presented in computer games and their ascribed roles by meta-analysis of research findings. Play and games are mechanism for learning society’s norms and values in the process of socialization. Electronic games are the innovation of 70’s and reached its highest diffusion rate in the Mid. 80s. From sociological perspective these games affects children’s perception of gender. Based on researches of different games, one can conclude that women are mostly presented in passive roles and sometimes in its extreme as victims. However men usually have active roles and are the heroes. The content of the games are developed to be more attractive for boys and girls’ interests are ignored. As the result computer games are mostly male orientated and provide a negative image of women for children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • Electronic Games
  • Violence
  • Women