بررسی تأثیر جنسیت در گفتمان

سوسن باستانی؛ مژگان دستوری

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  یکی از بحث‌هایی که در حوزه معرفت و فهم متون دینی مطرح است تأثیر عوامل پنهان بر مرحله فهم و اندیشه است. این عوامل را می‌توان به سطح معیشت افراد، خلقیات و روحیات، سن مترجم یا مفسر، میزان استعداد مترجم یا مفسر و یا سطح آگاهی از فرهنگ بومی و قومی و همچنین جنسیت توسعه داد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان به ‌بررسی ترجمه برخی از ...  بیشتر

بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دختران دانش‌آموز سراسر کشور

رحمت‏الله صدیق سروستانی؛ کرم حبیب¬پور گتابی

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  امروزه دختران نوجوان در جهانی پیچیده‏تر و چالش‏برانگیزتر از گذشته زندگی می‌کنند که همراه با تحول شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، نیازها و تمایلات اجتماعی آن‌ها نیز با توجه به آرزوهای نامحدود و توانایی‌های بالقوه‌ای که دارند، تنوع پذیرفته و پویایی بیشتری می‌یابند. هدف این مطالعه، شناخت نیازهای اجتماعی و فرهنگی و ...  بیشتر

رابطه بین رفتارهای تحکم‌آمیز معلمان زن و مرد مدارس

حمیدرضا عریضی؛ پروین بهادران؛ مریم فاتحی‌زاده

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار تحکم‌آمیز درعملکرد معلمین زن و مرد در مدارس و میزان مقبولیت و ارزشیابی عملکرد آنها توسط مدیران بود. جمعیت نمونه 79 نفر معلم و 79 نفر مدیر (زن و مرد) هستند و ابزارها: مقیاس صفات بین فردی ویگینز، ارزشیابی عملکرد وین‌لیدن، اعوجاج اهواز و رفتار تحکم آمیز بولینو و ترنلی و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

فمینیسم مثبت- فمینیسم منفی

هاله لاجوردی

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  از عنوان مقاله نباید این‌گونه استنباط شود که هدف، بررسی آرای نظریه‏پردازان فمینیست و قضاوت دربارة آنهاست. بکار بردن واژة فمینیسم به این سبب است که این واژه به طور عام و رایج در بین برخی ایرانیان به واژه‏‏ای برای احقاق حقوق زنان بدل شده است. گاه مشاهده می‌شود که مدعیان و طرفداران فمینیسم از مبانی نحله‌های فکری و شاخه‏های متعدد و ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی میزان گرایش به طلاق

محمّداسماعیل ریاحی؛ اکبر علیوردی؛ سیاوش بهرامی‌کاکاوند

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، توصیف‌ و تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان کرمانشاه با استفاده از مفاهیم موجود در نظریه‌های همسان همسری، مبادله و شبکه بوده است. تحقیق حاضر، با استفاده‌ از روش پیمایش انجام شد و برای جمع‌آوری اطلاعات، «پرسشنامه همراه با مصاحبه» به‌کار گرفته شده است. جامعه‌ی آماری، 6410 نفر ...  بیشتر

بررسی صحت و سقم کلیشه‌های منفی زنان در سازمان‌ها

آرین قلی¬پور؛ امین بلاغی اینالو؛ میثم قاسمی؛ مهدی روحی خلیلی

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  یکی از مسائل پیش روی زنان در سازمان‌های ایران، کلیشه‌های رسوب‌گذاری شده از دوران گذشته است. بسیاری از این کلیشه‌های منفی نسبت به زنان را مردان ساخته‌اند و شاید از اثرات آن کلیشه-سازی‌هاست که کارایی و اثربخشی زنان در سازمان‌ها نسبت به مردان پایین بنظر می‌آید. در این تحقیق تلاش می‌شود کلیشه‌های متداول در رابطه با تعهد سازمانی، ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر روابط زوجین در خانواده‌های روستایی استان تهران

شراره مهدی¬زاده؛ ناهید صالحی

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  : این مقاله بر این فرض شکل گرفته است که اشتغال زنان و نیز قدرت مالی و نگرش‌های جنسیتی آنان، ضرورت‌های کارکردی جدیدی را در تقسیم نقش‌های خانگی ایجاب نموده است و اثراتی بر روابط زوجین باقی گذاشته است که نظام سنتی حاکم بر روابط زوجین را به چالش می‌کشد. هدف از انجام این تحقیق، شناخت تأثیر وضعیت اشتغال زنان (زنان بهورز) ، قدرت مالی و نگرش‌های ...  بیشتر