نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

در حقوق اسلام و ایران در خصوص قضاوت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط قاضی بر شمرده و معتقدند زنان نمی‌توانند قاضی شوند، گروه دیگر نیز معتقدند که مرد بودن از شرایط قاضی نبوده و در این خصوص تفاوتی بین زن و مرد نمی‌باشد و هر دو می‌توانند در صورت احراز شرایط قضاوت به این سمت گمارده شوند.
در این نوشتار به دلیل اهمیت موضوع به ویژه با توجه به این که پذیرش هر یک از این دو دیدگاه آثار کاملاً متفاوتی بر جامعه خواهد گذاشت، به بررسی دقیق دلایل و مستندات هر دو گروه می‌پردازیم.
از مجموع مباحث و استدلالات چنین بر می‌آید که دلایل استنادی گروه اول آن‌گونه که مدعی آن هستند نمی‌تواند مثبت منع زنان از قضاوت باشد و می‌توان دلایل آنان را رد نمود، بنابراین پذیرش این دیدگاه که زنان نیز مانند مردان می‌توانند قاضی شوند؛ صحیح به نظر می‌رسد.
در لوایح جدیدی که توسط قوه قضائیه تهیه شده، از جمله لایحه حمایت خانواده، بر ضرورت استفاده از قضات زن در محاکم خانواده تأکید گردیده که گامی اساسی در جهت تسهیل حضور زنان در مسند قضاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developments of Accepting Female Judgment in Shiite Jurisprudence and Iranian Law

چکیده [English]

There are two perspectives regarding women judgment. One approach believes that "being a man" is one of the essential elements of judgment and claims that women can not be a judge. Another one, believes that "being a man" is not an essential element of judgment and there is no difference between women and men in this regard.
This article seeks to investigate about these two approaches, because choosing each of the choices will have a great influence on society.
Ultimately, it can be concluded that the arguments of the first approach (which is opposed to female judgment) can not prevent women from being appointed as judge and the reasons on which they are based can be rejected easily. Therefore accepting the approach claiming that women can become a judge just like men is not so unpredictable.
Recent bill of family protection emphasized on women judgment in family courts. This shows that women can be appointed as judges just like men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judgment of Women
  • Procedure
  • Guardianship
  • Authority