قضاوت زنان در قرآن و سنت

سهراب مروتی؛ عبدالجبار زرگوش نسب

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  موضوع جواز و یا عدم جواز قضاوت زنان، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز در بین مفسرین و فقهاء بوده است؛ تا جایی‌که عده‌ای از این دانشمندان با استناد به بعضی از آیات قرآن کریم و برخی از روایات معصومین (ع) به صراحت رأی به عدم جواز قضاوت برای زنان داده‌اند. این مقاله با بررسی همه جانبه‌ی موضوع، آیات و احادیث مورد استناد مخالفین، عدم جواز ...  بیشتر

نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران

عباس کریمی؛ مصطفی مظفری

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  در حقوق اسلام و ایران در خصوص قضاوت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط قاضی بر شمرده و معتقدند زنان نمی‌توانند قاضی شوند، گروه دیگر نیز معتقدند که مرد بودن از شرایط قاضی نبوده و در این خصوص تفاوتی بین زن و مرد نمی‌باشد و هر دو می‌توانند در صورت احراز شرایط قضاوت به این سمت گمارده شوند. در این نوشتار به دلیل اهمیت موضوع ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی جایگاه حرفه‌ای زنان دانشگاهی

حیدر جانعلی¬زاده چوب¬بستی؛ اعظم مقیمی؛ مجید امینی

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  موضوع بررسی جایگاه زنان در علم در برخی از کشورهای جهان مورد کنکاش علمی واقع شده است، اما میزان تحقیقات علمی در این خصوص، و به‌ویژه تبیین جامعه‌شناختی جایگاه حرفه‌ای زنان دانشگاهی در ایران اندک بوده و در دانشگاه اصفهان پژوهشی یافت نشده است. برای کم کردن خلأ تحقیقاتی در این خصوص، این پژوهش سعی کرده است تا به جستجوی پاسخ علمی برای سه ...  بیشتر

مشکلات شغلی زنان عضو هیئت علمی دانشگاه

فاطمه جواهری؛ زهرا داریاپور

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  علاقه‌مندی زنان به کسب مدارج تحصیلی بالا و اشتیاق آنها به فعالیت آموزشی در دانشگاه واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران در دوران کنونی است. با این وجود زنان عضو هیئت علمی دانشگاه مانند بسیاری دیگر از زنان غیر دانشگاهی با مشکلاتی مواجه هستند که می‌تواند بر سطوح عاطفی، نگرش و عملکرد آنها تأثیر بگذارد. این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسش‌های ...  بیشتر

«سلامت زنان» از منظر مجلات بهداشت و سلامت در ایران

ابو¬علی ودادهیر؛ سیدمحمدهانی ساداتی؛ بتول احمدی

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  این مقاله به دلیل اهمیت فراوان و روزافزون موضوع «سلامت زنان» و با هدف تعیین میزان و چگونگی دانش علمی تولید شده در این زمینه، به تحلیل محتوای کمّی مقالات منتشره در ده سال اخیر پنج مجلة علمی- پژوهشی فعال در حوزة بهداشت و سلامت پرداخته است. طبق نتایج به دست آمده، در مجلات مورد بررسی و بین سال‌های 1375 تا 1385 (دهة اخیر)، مجموعاً 1069 مقاله فارسی ...  بیشتر

معنا داری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان

حبیب¬اله نصیری؛ بهرام جوکار

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین معناداری زندگی و امید با شاخص‌های سلامت روان صورت پذیرفت. گروه نمونه مورد مطالعه 382 نفر از زنان شاغل فرهنگی در آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز بود. ابزارهای مورد استفاده جهت سنجش متغیرهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسشنامه‌های شاخص ارزش‌مندی زندگی (LRI)، 2-مقیاس امید بزرگسالان (ADHS)، 3- رضایت از زندگی (SWLS)، 4- ...  بیشتر