نویسندگان

چکیده

چکیده: احزاب به‌عنوان یک نهاد مدنی در جامعه وظیفه‌ی سهیم‌کردن افراد در قدرت سیاسی کشور را بر عهده دارند، بنابراین می‌توانند در سلامت سیستم توزیع قدرت و جلوگیری از انحصار قدرت در دست گروه یا قشر خاص و در نهایت اصلاح ساختار حکومتی و اداره‌ی کشور بسیار مهم باشند. در این پژوهش میزان مشارکت سیاسی زنان در سطوح مختلف ارکان حزبی کشور را مطالعه می‌کنیم که با استفاده از نظریه‌های بکرک و بارتز در خصوص شیوه‌ی اعمال قدرت سیاسی فاعلان قدرت بر مفعولان قدرت انجام شده است. طبق این تئوری، اعمال قدرت در بعضی از سازمان‌های سیاسی به‌صورت تصمیم‌گیری پنهان و از طریق آرایش صحنه توسط فاعلان قدرت (مردان) بر مفعولان قدرت (زنان) است. طبق این دیدگاه، فاعلان قدرت، منافع (خواست‌ها) مفعولان قدرت را در نظر نمی‌گیرند، بنابراین خواسته‌های مفعولان قدرت اصولاً در نظام سیاسی مطرح نمی‌شود و هنگامی‌که خواسته‌های زنان اهمیتی ندارد پس مشارکت زنان در سطوح عالی حزب نمود پیدا نمی‌کند. روش تحقیق، توصیفی است و اطلاعات از مطالعه‌ی منابع اسنادی گردآوری شده-اند. به این ترتیب که از هر جناح 5 نمونه انتخاب می‌شوند که هم از احزاب سیاسیِ باسابقه و هم از احزاب جدید باشند. با توجه به یافته‌های تحقیق مشخص می‌شود که میزان مشارکت سیاسی زنان در بخش‌های مختلف حزبی، به‌خصوص سطوح عالی احزاب (شورای مرکزی کمیته‌های کلیدی)، به شدت پایین است و بیشتر در نقش‌های ستادی و خدماتی فعالیت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Rate of Women's Participation in Political Formations of Iran During the Year 1385

چکیده [English]

Parties, as civil institutions distribute political power among individuals in society, and play an important role in preventing the monopoly of power by a particular group. They are also significant in modifying the governmental construction and administration of society. As a framework, this study has utilized theories of Bacharch and Bartez regarding the mode of exercising political power and authority by subjects of power on the objects of power. According to these theories, some political organizations exercise power latently through arrangement of stage by subjects of power (men) rather than the objects of power (women). Thereby subjects of power ignore the benefit of objects of power and their demands are excluded from political system. Since women's demands have no importance, they are excluded from privileged levels of a party.The research method used in this study is descriptive – documental and information is gathered through study of documentary Resources. According to this study, women's participation in high ranking positions of parties is slight and they mainly act as staff members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Left Wing
  • political party
  • Political Power.
  • Right Wing
  • Women Political Party