نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی فرهنگ و استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه، یکی از مباحث مهم در حوزۀ مسائل زنان، نقش و حضور زنان در بازار کار است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد سنجش تأثیرات اشتغال زنان بر خانواده و روابط اجتماعی در شهر آران و بیدگل است. این پژوهش با روش پیمایشی و مصاحبه با 250 نفر از زنان شاغل متأهل در شهر آران و بیدگل انجام شد. نتایج نشان می‏دهد که بین نقش‌های کاری و نقش‌های سنتی خانه‌داری، همسرداری، و فرزندداری و همچنین روابط اجتماعی تعارض وجود دارد و رابطة میان آن‌ها معنادار و مستقیم است. علاوه بر این، به موازات بالا‌رفتن سن و تعداد فرزندان، فشار کاری نیز افزایش می‌یابد. بین تحصیلات و فشار کاری نیز رابطة معنادار و معکوس وجود دارد. نتایج تحلیل چندمتغیره و تحلیل مسیر نشان می‌دهد از میان چهار متغیر مستقل اول، تنها دو متغیر، یعنی تعارض در روابط اجتماعی و تعارض در خانه‏داری، وارد معادلة رگرسیونی و متغیرهای دیگر از معادله خارج می‌شوند. درنتیجه، می‏توان گفت فشار کاری زنان شاغل بیشتر روابط اجتماعی آن‏ها و خانه‏داری‏شان را تحت‏الشعاع قرار می‌دهد و در این زمینه‏ها برای آن‏ها تعارض ایجاد می‏کند. مسلماً تعارض‏های نقشی، به‌ویژه فشارهای کاری، می‌توانند سلامت جسمانی و روانی زنان شاغل را در معرض خطر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of effects of women's employment on family and social relationships among women working in Aran & Bidgol

نویسنده [English]

 • Asad Allah Babaei Fard

Assistant Professor of Sociology, Kashan University

چکیده [English]

This study investigates the effect of women's employment on Family and Social Relations in the city of Aran & Bidgol. The theoretical framework of research is Role Conflict theory. Survey methods is used in this study and the statistical population included all women working in the city of Aran & Bidgol. Using Cochran's formula and Simple Random Sampling, 250 married women were selected as research sample. Statistical tests show that there is meaningful and direct relationship between Conflictin Social Relations, Conflict in Housekeeping, Conflict in Spouse Handling, Conflict in Children Handling, Age, Number of Children and Work Pressures. There is also an inverse relation between Education and Working Pressure. In the Multivariate Analysis and Path Analysis among the four first variables, only two variables, namely Conflictin Social Relations and Conflict in Housekeeping, entered into the regression equation and other variables are out of the equation. As a result, Work Pressure on employed women creates effects on their Social Relations and Housekeeping that in trurn, creates new conflicts for them. The paper argues how Role Conflicts, in particular Work Pressures, can create risks for physical and mental health of working women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • children handling
 • employment affects
 • family
 • housekeeping
 • social relations
 • spouse handling
 • Role Conflict
 • Women's employment
 • working women
 • working pressure