نوع مقاله : پژوهشی- کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد تهران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

جذابیت جسمانی از جمله موضوعاتی است که در دوران جدید استاندارد‏های جدیدی پیدا کرده، به‌طوری‌که مدیریت بدن، به‌طور عام، و جراحی زیبایی، به‌طور خاص، اهمیت روز‌افزونی یافته و طیف وسیعی از رفتارهای گوناگون از بهداشت، بدن‏سازی، رژیم‏غذایی، و... تا انواع گوناگون جراحی‏ را شامل می‏شود. این پژوهش با هدف بررسی معانی ذهنی مراجعه‏کنندگان برای عمل جراحی زیبایی در میان شهروندان تهرانی صورت گرفته است. مشارکت‏کنندگان این پژوهش را 26 نفر از دختران مراجعه‏کننده تشکیل می‏دهند. محققان از رویکرد کیفی نظریۀ زمینه‏ای[1] و تکنیک جمع‏آوری اطلاعات مصاحبۀ عمیق بهره جسته‏اند. تحلیل داده‏ها و مدل پارادایمی ساخته‏شده حاکی است گسترش فرهنگ ظاهرگرایی به‌منزلۀ شرایط علی، فرایند جامعه‏پذیری به‌منزلۀ بستر و زمینه و افزایش درگیری فضای ذهنی به‌منزلۀ شرایط مداخله‌گر تأثیر‏گذارند. مشارکت‏کنندگان با قرارگرفتن در شرایط یادشده، راهبرد بازاندیشی را اتخاذ می‏کنند، که در نتیجۀ آن پذیرش اجتماعی به‌منزلۀ پیامد مطرح می‏شود.[1]. Grounded Theory

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women and Beauty Project (Subjective meanings of cosmetic surgery)

نویسندگان [English]

  • Amir Rastegar Khaled 1
  • Mehdi Kaveh 2

1 Assistant Professor of Sociology, Shahed University, Iran (corresponding author)

2 Master Science in Sociology, University of Shiraz, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Physical attractiveness has set new standards, so that the management body in general and cosmetic surgery in particular become increasingly important; such as a range of different behaviors, health, body building, diet, and different types of surgery include. This study examined the meanings of mental patients for cosmetic surgery in Tehran. Participants in this study comprised 26 female patients. The grounded theory is a qualitative research approach and data collection techniques are made use of in-depth interviews. The data suggest a model paradigm made to promote itself as causal conditions, context and enhance the socialization process as involving mental space as conditions are influenced. Participants included in the above circumstances, the decision to reflective strategy, which thus arises as a result of its social acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beauty project
  • body
  • cosmetic surgery
  • Paradigmatic Model
  • Women