نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی‌ـ دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف توصیف میزان مهارت‌های پیش از ازدواج دختران مجرد 15 سال و بیشتر ساکن استان مازندران، که پدرشان شهید، جانباز، یا آزاده‌اند، و نیز برای شناسایی میزان تأثیرپذیری مهارت‌های پیش از ازدواج آن‌ها از مهارت‌های والدینشان انجام شده است. بر این اساس، 366 نفر با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و به شیوۀ نمونه‌گیری دو‌مرحله‌ای تصادفی متناسب انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد میزان مهارت‌های پیش ازدواج در بین دختران در سطحی پایین‌تر از متوسطِ مورد انتظار است و اکثریت پاسخگویان سنین 14 تا 18 سالگی را مناسب‌ترین سن برای یادگیری این مهارت‌ها دانسته و آموزش از سوی والدین در خانواده را به‌منزلۀ بهترین راه کسب مهارت‌های پیش از ازدواج معرفی کرده‌اند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل وارد‌شده در معادلۀ رگرسیونی، 45‌درصد از واریانس میزان مهارت‌های پیش از ازدواج را به‌منزلۀ متغیر مستقل تبیین می‌کند و میزان مهارت‌های پیش از ازدواج در بین دخترانی بالاتر است که آموزش‌های مستقیم بیشتری را از سوی مادران و پدرانشان در زمینۀ مهارت‌های ازدواج و زندگی زناشویی دریافت می‌کنند. پایین‌بودن نسبی میزان مهارت‌های پیش از ازدواج و تمایل دختران جوان به شرکت در دوره‌های آموزشی، بر لزوم برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج برای دختران به صورت نظام‌مند و متوالی دلالت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study of the Impacts of Social Learning in Family on the Premarital Skills

نویسندگان [English]

  • mohammad Esmaeil Riahi 1
  • Tohid Alizadeh 2

1 Associate Professor, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran (corresponding author)

2 M.A in Sociology, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

The present study aims to describe the rate of premarital skills among daughters of Martyrs and Veterans in Mazandaran Province, as well as to identify the impact of parents’ marital skills on their girls’ skills. The universe of the study is all of single, older than 15 years old girls whose fathers were martyr or veteran. 366 young girls have been selected as a sample of the study via two-steps proportional random sampling method. Descriptive results indicate that rate of premarital skills is less than expected level (9.4 out of 20 score). However, these girls were more skilled in communication and anger control skills, as well as problem solving than marriage expectation and fertility skills. On the basis of regression analysis, rate of premarital skills among young girls can be predicted significantly (R2= 0.45), by independent variables, such as receiving direct education on marital life from parents, being younger girl, having higher education level, having richer fathers financially, and observing less negative behaviors of their fathers at home. These findings imply on necessity of invest on the teaching of premarital skills to young girls, especially in order to regulating their marriage expectation and increasing fertility knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • daughters of martyrs and veterans
  • fertility knowledge
  • marital problem solving skills
  • marriage expectations
  • premarital skills