نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

کتاب‏های درسی، در کنار آموزش دانش‌آموزان، آن‏ها را برای پذیرش نقش‏های متناسب با ویژگی‏های جنسیتی‏شان، آن‌گونه که مدنظر مؤلفان این کتب است، آماده می‏کنند. پژوهش حاضر در‌صدد است به چگونگی بازنمایی نقش اجتماعی‌ـ سیاسی زنان در کتاب‏های درسی دو مقطع ابتدایی و راهنمایی، در سال تحصیلی 1391ـ1392 بپردازد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمّی بر‌اساس شاخص جنسیت در بین تصاویر و متن دروس است. آنچه مسلم است، باید دید عمومی به نقش‏های زنان بسط داده شود و بسیاری فعالیت‏‏ها مانند: فعالیت‏های خیریه و امور عام‌المنفعه، امدادگری، و انجام‌دادن فریضه‌های اجتماعی مهمی مانند: امر به معروف و نهی از منکر به‌منزلۀ فعالیت‏های اجتماعی مهمی که زنان جامعه به آن مشغول‌اند مورد توجه قرار گیرد. همچنین، دسته‌بندی و تحلیل محتوای گزاره‏های توصیفی و هنجاری نشان می‏دهند که بیشتر گزاره‏ها و تصاویر موجود در کتاب‏های درسی توصیفی است، اما توصیف آن‏ها از مقوله‏های نقش‏آفرینی زنان در عرصه‏های سیاسی و اجتماعی، در بیشتر موارد، حضور گسترده و رو ‌به ‌افزونی زنان را در فعالیت‏های اجتماعی به‌درستی منعکس نمی‏‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Representation of the Women’s Social - Political Roles in Elementary and Middle School Textbooks

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Farahmand Pour 1
  • elham bahranifard 2

1 Assistant Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Student in MA, University of Tehran, Tehran, Iran (corresponding author)

چکیده [English]

Besides textbooks teach students, prepare them to accept their roles in accordance with their gender characteristics, as it is considered by the authors. This study is intended to represent how women’s social – political roles in both elementary and middle high school textbooks, academic year deal 1391-92. Research method is quantitative content analysis based on gender in education between images and text. The results indicate the defining social roles for women new look requires a lot of activities , such as care for the environment, charitable activities and public works, aid workers, and the presence of important social practice such as enjoining good and forbid the evil taking place in the new definition. Also, the categories and content analysis, descriptive and normative statements indicate that further descriptive statements and images in textbooks. But describing the role of women in social and political issues in most cases is not consistent with reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational materials
  • Qualitative Content Analysis
  • Representation
  • social roles
  • textbooks
  • womens