نوع مقاله : تحلیلی- تطبیقی

نویسندگان

1 هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید

چکیده

برابری جنسیتی، عدالت و توانمندسازی زنان از ارکان اصلی توسعۀ انسانی و عاملی مهم برای دستیابی به توسعۀ سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشورهاست. زنان، همانند مردان، به‌عنوان منابع ارزشمند در توسعه و پیشرفت جامعۀ خود نقش تعیین‌کننده‏ای دارند. تجربۀ بسیاری از کشورها نشان داده در هر جامعه‏ای که سهم زنان در فعالیت‏های اجتماعی و اقتصادی بیشتر باشد، آن جامعه از رشد و توسعۀ بیشتری برخوردار خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تبیین وضعیت و جایگاه زنان در دو کشور ایران و مالزی بر‌اساس شاخص‏های نابرابری و شکاف جنسیتی بر پایۀ نظام برنامه‌ریزی و برنامه‏های توسعۀ هر کشور، میزان عملی‌کردن این اهداف و در‌نهایت انعکاس این اقدامات در آمار و گزارش‌های جهانی است. روش تحقیق استفاده‌شده در این پژوهش، روش تطبیقی است که با تکیه بر گزارش‏های اسنادی سازمان ملل، شاخص‏های توسعۀ انسانی و مجمع جهانی اقتصاد و همچنین برنامۀ توسعه و گزارش‏های رسمی مربوط به زنان در دو کشور مالزی و ایران انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می‏‏دهد که به‌رغم اینکه در برنامۀ توسعۀ هر دو کشور به بهبود وضعیت زنان توجه و اقداماتی نیز انجام شده است، در عمل، براساس آمارهای جهانی، به‌خصوص در شاخص نابرابری و شکاف جنسیتی، مالزی رتبۀ بالاتری از ایران دارد. در این مقاله، تلاش خواهد شد دلایل این تفاوت تبیین و بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Study between Status of Women in Iran and Malysia

نویسندگان [English]

  • Firozeh Asghari 1
  • Atieh Honardoust 2

1 Member of Cultural Studies, Tehran, Iran

2 MA., Economy, Mofid University, Iran

چکیده [English]

Gender equality, equity and women`s empowerment are the essential factors for integral human development and also key factors for all countries to achieve economic, political and social development. The main goal of this paper is a comparative study on women`s status in Malaysia and Iran as two developing countries, which are similar from different aspects. The method used in this research is comparative. The result of this study shows that despite the efforts of both countries to improve the women`s status in many key areas such as education, health, employment, according the reports of United Nations Development Program (UNDP) and World Economic Forum, especially in Gender Inequality Index and Gender Gap Index, Malaysia is ranked higher than Iran. Why and how a country like Malaysia has a higher score than Iran, it is a question that at the end of this paper was answered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian development programs
  • Malaysia
  • Malaysian plans
  • UNDP
  • Women
  • World Economic Forum