تفاوت‏های جنسیتی در سبک های هویت ، تعهد و کیفیت دوستی

الهه حجازی؛ سهیلا فرتاش

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  این مقاله برآمده از پژوهشی است که هدف آن، شناسایی تفاوت‏های جنسیتی در سبک‏های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران است. به این منظور 400 دانش آموز دختر و پسر به صورت تصادفی از مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. برای بررسی سبک‏های هویت و تعهد هویت از پرسشنامه سبک‏های هویت (ISI) برزونسکی ...  بیشتر