مطالعه ی تجربه ی «خود» زنانه در ارتباطات اینترنتی (مطالعه ی موردی زنان و دختران 15 تا 29 ساله در شهر سقز)

حمید عبداللهیان؛ آوات رضانیا

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  این مقاله تجربه ی «خود» زنانه در فضای مجازی را تحلیل میکند که به شیوه مطالعه ی موردی کاربران زن 15 تا 29 ساله اینترنت در شهر سقز انجام شده است. مسئله ی پژوهشی این مقاله به درک چگونگی تجربه ی «خود» زنانه در میان کاربران زن در ارتباطات اینترنتی و تبیین این تجربه مربوط است. برای پرداختن به این مسئله از نظریه ی لاکان در مورد «خود» و دیدگاه ...  بیشتر

مطالعة تطبیقی عملکرد علمی دانشجویان دختر و پسر در 35 دانشگاه ایران

حمید عبداللهیان

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  داعیه این مقاله این است که تغییرات اجتماعی-فرهنگی در ایران معاصر متاثر از متغیر جنس است و بخش عظیمی از این تاثیر را با مشاهده علمی چگونگی افزایش فعالیت‏های علمی دختران و زنان در کشور می توان نشان ‏داد.‏ با وجود اهمیت ترکیب جنسی دانشجویان و شکل‏گیری نیروهای جدید علمی توجه چندانی به این تغییرات در برنامه‏ریزی‏ها نمی‏شود. این مقاله ...  بیشتر

نسلها و نگرشهای جنسیتی : سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی

حمید عبداللهیان

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  این مقاله برآن است تا نشان دهدجداسازی تجربی دو جنس برای مطالعه تفاوت های نگرشی آنان اگرچه به لحاظ محدودیت های ساختاری امکان پذیر نیست، اما با یک کوشش نظری پیچیده می توان اهمیت آن را برای فراهم کردن فهم تفاوتهای نسلی – جنسیتی و سیر تحولات ایران معاصر نشان داد. براین اساس ، این مقاله نشان خواهد داد که فهم تحولات نگرشی در میان دو جنس با ...  بیشتر

عقلانیت و استدلال ؛ گفتگو میان نسل‏ها و زنان و مردان

حمید عبداللهیان

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  این مقاله کوششی است برای نقد عام گرایی در مبانی معرفت شناختی علوم اجتماعی و کاربرد مفهوم عقلانیت در دوران مدرنیته، به گونه‏ای که این نقد به بازسازی این مبانی در فرآیند فهم استدلال و تولید دانش توسط نسل‏ها، جنسیت ها و ... کمک کند. کاربرد مفهوم عقلانیت به معنای پوزیتیویستی و عام گرایانه‏اش موجب نادیده انگاشتن خصلت‏های عقلانی و منحصر ...  بیشتر