جامعه‌شناسی بدن و پاره‌ای مناقشات

یوسف اباذری؛ نفیسه حمیدی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1387

چکیده
  موضوع بدن مبحثی است که در ادبیات پیشامدرن در قالب‌هایی مختلف و خصوصاً در مباحث دینی و الهیات مسیحی بدان پرداخته شده است. در این ادبیات غالباً بدن به‌عنوان عنصری منفی با قابلیت گناه و کجروی و مانع تعالی روح دانسته می‌شود. پس از آن نیز این نگرش در اندیشه غربی در قالب تقابل‌های دوتایی ذهن/ بدن دنبال شد و این تقابل نیز به نوبه خود تقابل‌های ...  بیشتر

احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره

یوسف اباذری؛ سهیلا صادقی فسایی؛ نفیسه حمیدی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی احساس ناامنی در تجربه‌ای است که زنان از زندگی روزمره در فضاهای شهری دارند. اگرچه ممکن است فضاهای شهری مخاطرات گوناگونی را برای اقشار اجتماعی مختلف ایجاد کند، اما به‌نظر می‌رسد زنان به دلیل داشتن بدن زنانه‌ای که می‌تواند از سوی مردان با خطراتی چون تجاوز و اعمال خشونت مواجه شود، تجربه ویژه‌ای از احساس ناامنی ...  بیشتر