مطالعات زنان
تجربه زنان از تقسیم کارخانگی

حمیده دباغی؛ کوثر محمدی؛ سمیه جمشیدی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 143-167

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.358844.1008338

چکیده
  تقسیم کار خانگی یا توزیع مسئولیت ها و کارهای ضروری به جهت حفظ و نگهداری خانه و افراد خانواده، از زمان صنعتی شدن به بعد از نظر تاریخی، متحول شده و به عنوان یک پدیده اجتماعی در مباحث دانشگاهی- از دهه 1970 به بعد-اهمیت یافته است. زمینه های اجتماعی و اقتصادی همواره در تاریخ تحولات خانواده، بر نوع روابط و تعاملات زن و مرد و نقشهای جنسیتی آنها ...  بیشتر

زنان دانشگاهی و تعارض کارـ زندگی

حمیده دباغی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 243-267

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.320310.1007974

چکیده
  انباشتگی نقش و وظایف متعدد شغلی و خانوادگی در دانشگاه برای بانوان دانشگاهی تعارض‌هایی به همراه دارد. برای پاسخ به دو سؤال مهم دربارة اینکه: شغل بانوان هیئت‌علمی در دانشگاه چه ویژگی‌هایی دارد؟ و بانوان دانشگاهی چه تعارض‌هایی را در تناسب میان کار و خانواده تجربه می‌کنند؟ از رویکرد کیفی، انجام‌دادن مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

توسعه روستایی
تعاونی‌های زنان روستایی، پتانسیلی برای کارآفرینی اجتماعی (مطالعۀ موردی: تعاونی زنان روستایی مهر آفرین ارم- شهرستان پاکدشت)

سید احمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ حمیده دباغی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 149-173

https://doi.org/10.22059/jwdp.2018.238461.1007241

چکیده
  امروزه کارآفرینی اجتماعی در بخش‌های عمومی، خصوصی و اجتماعی و در قالب اشکال متفاوت سازمانی (انتفاعی، غیرانتفاعی یا ترکیبی، خیریه‌ها، تعاونی‌ها، شرکت‌های سهامی، بنگاه‌های تجاری، اتحادیه‌ها) به تولید و خلق ارزش اجتماعی می‌پردازد. گسترش فعالیت تعاونی‌ها و عضوگیری آن‌ها از میان زنان این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا تعاونی‌های ...  بیشتر