تحلیل ساختاری تأثیر سکوت و آوای سازمانی بر اشتیاق شغلی و سلامت سازمانی زنان پرستار

سارا محمدی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 601-617

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.315084.1007930

چکیده
  امروزه بیمارستان‏ها علاوه‏بر شاغلان حرفه‏ای و توانمند، نیازمند پرستاران سالم، مشتاق و علاقه‌مند به‏کارند. وجود کارکنان سالم با اشتیاق شغلی بالا سال‌هاست مورد توجه بسیاری از پژوهش‌گران رفتاری و روان‏شناسان صنعتی و سازمانی قرار گرفته و تلاش برای شناسایی عوامل پیش‏بین آن مورد مطالعة آن‌هاست. از عوامل تهدیدکنندة اشتیاق ...  بیشتر

مطالعات زنان
بررسی تاثیر صخره شیشه ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی

فخرالسادات نصیری ولیک نبی؛ محمد رضا اردلان؛ رقیه بهشتی راد

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 377-398

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.56337

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر صخرة شیشه‌ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی صورت گرفته است. جامعة آماری شامل کلیة کارکنان رسمی زن دانشگاه بوعلی سینای همدان به تعداد 88 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 52 نفر به‌عنوان نمونه جهت مطالعه انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسش‌نامة صخرة شیشه‌ای، سکوت ...  بیشتر