اقتصاد
تحلیل وضعیت طول مدت بیکاری زنان و مردان جویای کار مراجعه‌کننده به مراکز کاریابی کشور در دوره 1398-1392

سعداله دارابی؛ حسین محمودیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.342909.1008208

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، تحلیل وضعیت طول مدت بیکاری و مقایسه آن در بین زنان و مردان ایرانی در دوره 1398-1392 است. در این مطالعه تلاش شده است تأثیر چهار متغیر جنس و سن، سطح تحصیلات و وضعیت تاهل بر روی طول مدت بیکاری کارجویان 20 تا 45 ساله مراجعه‌کننده به مراکز کاریابی سراسر کشور بررسی شود. این مطالعه با کمک تکنیک آماری تحلیل پیشینه بقا، از طریق ...  بیشتر

تنوع جنسیتی هیأت مدیره و ناکارآیی سرمایه‌گذاری با نقش تعدیل‌گر استقلال هیأت مدیره و دوره تصدی مدیر عامل

مهدی فیل سرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.352363.1008290

چکیده
  این پژوهش تأثیر تنوع جنسیتی هیأت مدیره بر ناکارآیی سرمایه‌گذاری شرکت را بررسی می‌کند. استدلال بر این است که شرکت‌ها با تنوع جنسیتی هیأت مدیره، ناکارآیی سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به شرکت‌های با تنوع جنسیتی هیأت مدیره بالا می‌باشند و وجود مدیران زن در هیأت مدیره با ناکارآمدی سرمایه‌گذاری رابطه‌ی منفی دارد. در راستای بررسی این موضوع، ...  بیشتر

مطالعات زنان
تبیین ابعاد بنیان فکری حاکم بر توانمندسازی زنان مسلمان

جمیله علم الهدی؛ پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ اسماعیل جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.352745.1008293

چکیده
  نمی‌توان بنیان فکری حاکم بر توانمندسازی زنان مسلمان را بر پایه فمینیسم و گفتمان جنسیت قرار داد. چرا که این دو، مفهوم جنسیت را متناسب با معرفت‌شناسی مادی و غیرالهی تبیین کرده‌اند که با جوامع اسلامی ناسازگار است. از این‌رو، شناسایی مجموعه اصولی برگرفته از ادراک الهی ضرورت پیدا می‌کند تا به مثابه یک بنیان برای توانمندسازی زنان مسلمان ...  بیشتر

مطالعات زنان
ارائه چارچوبی برای توانمندسازی زنان در حکمرانی بر اساس مطالعات حوزه علوم شناختی

امیر عسگری؛ صاحبه مسعودی؛ مائده تقی زاده طبرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.358478.1008336

چکیده
  توانمندسازی زنان از موضوعاتی است که در طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها و سیاستگزاری‌های نهادهای مختلف در سرتاسر جهان جای می‌گیرد، ولی با این حال، توجه به ویژگی‌های شناختی و پژوهش‌های حوزه علوم شناختی و اساسا مساله شناخت و توانمندی‌های شناختی در بسیاری از این سیاستگزاری‌ها مغفول مانده است. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روشی ...  بیشتر

مطالعات زنان
بررسی میزان آسیب‌پذیری زنان درمقایسه با مردان در دوران کووید19

حسین مشک آبادی مهاجر؛ زینب مشک آبادی مهاجر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.362047.1008355

چکیده
  در مقاله حاضر با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر وضعیت درآمد، پس انداز و اشتغال بعد از دوران کرونا نسبت به قبل از آن در مشهد بر اساس تفکیک جنسیتی، بین دو گروه زنان و مردان مورد سنجش قرار گرفت. داده‌ها به روش پرسشنامه‌ای و به‌ صورت آنلاین جمع آوری و رگرسیون‌های مربوط به وضعیت درآمد، پس انداز و اشتغال با استفاده ...  بیشتر

مطالعات زنان
پیامد شناسی اجرت المثل کار خانگی زن و نقش آن در سیاست‌گذاری و توسعه تحکیم خانواده و افزایش جمعیت

زهرا سادات میرهاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

https://doi.org/10.22059/jwdp.2024.369467.1008413

چکیده
  کار زن در خانه از نظرفقه اسلامی، تکلیف نیست بلکه فضیلتی است که اگر به صورت رایگان در اختیار خانواده قرار دهد مأجور خواهد بود و اگر بخواهد در قبال آن دستمزدی دریافت کند شارع برای او حق مطالبه قرار داده است؛ ولی در فرهنگ عرفی حق زنان نادیده گرفته شده و در برخی موارد مطالبه آن قبیح دانسته می‌شود؛ لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین اثر و ارتباط ...  بیشتر

از معنویت تا عقلانیت، کاوش مسیرهای سازگاری و بقا زنان مهاجر حاشیه‌نشین در شهر یزد

فاطمه جعفری نعیمی؛ علی روحانی؛ ملیحه علی مندگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

https://doi.org/10.22059/jwdp.2024.363821.1008373

چکیده
  بقا مهم‌ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. تحرک مکانی (مهاجرت) یکی از راهکارهای انسان برای دستیابی به بقا بوده است. در فرایند مهاجرت، اولین و مهم‌ترین کنش مهاجران، به‌ویژه مهاجران با سطوح پایین‌تر اقتصادی، کنش‌های بقا و سازگاری‌محور با جامعه مقصد است. از این‌رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی چگونگی کنش‌های بقامحور در میان زنان مهاجر ...  بیشتر

مطالعات زنان
مدیریت بدن در زنان فوتبالیست

فائزه زمانیان؛ مجید وصالی ناصح؛ الهام فروزنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

https://doi.org/10.22059/jwdp.2024.361866.1008353

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی نحوه مدیریت بدن توسط ورزشکاران زن فوتبال با توجه به ناسازگاری دو هویت زنانگی و ورزشکاری در متن فوتبال و خارج از آن بود. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی تحلیل پدیدارشناختی به مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 8 نفر از فوتبالیست‌های زن لیگ برتر فوتبال (19 تا 27 سال) پرداخته شد. جمع‌آوری داده‌ها تا حد رسیدن به اشباع ...  بیشتر

مطالعات زنان
تحلیل گفتمان انتقادی دلالت‌های برنامه‌های عمرانی (توسعه) پهلوی دوم در هویت زنانه (مطالعۀ موردی: بازنمایی هویت زنانه در سینمای این دوره)

محمدرضا قائمی نیک؛ هدا مصطفائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

https://doi.org/10.22059/jwdp.2024.369502.1008414

چکیده
  اجرای برنامه‌های عمرانی (توسعۀ سرمایه‌داری) در دورۀ پهلوی دوم، اغلب از منظر اقتصادی یا سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته است، در حالی‌که تاثیر این برنامه‌ها بر حوزۀ فرهنگ نیز قابل بررسی است. هویت زن ایرانی یکی از قلمروهایی است که تحت تاثیر سیاست‌های فرهنگی برنامه‌های توسعۀ این دوره، دستخوش تغییر و تحول شده است. در این مقاله با هدف بررسی ...  بیشتر

جامعه شناسی
صورت بندی سوژه زن مدرن در گفتمان های دوره مشروطه

زهره امیدی پور؛ علی رجبلو؛ سوسن باستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22059/jwdp.2024.367444.1008399

چکیده
  همزمان با رویارویی ایران با مدرنیته‌ی غربی و شکل‌گیری تقابلات گفتمانی متأثر از آن، زنان، هویت و شرایط زندگی آنها به عنوان یکی از مهم‌ترین سوژه‌ها مورد توجه قرار گرفتند و به دنبال آن دامنه‌ی وسیعی از گفتار پیرامون آنها در این گفتمان‌ها شکل گرفت و زنان به یکی از محورهای تنازع تبدیل شدند. مقاله‌ی حاضر با بررسی گفتارهای شکل‌گرفته ...  بیشتر

مطالعات زنان
مبانی قرآنی حقوق مادری با رویکرد اجتماعی بر اساس بند 2 اصل 21 قانون اساسی

مسلم طاهری کل کشوندی؛ عاطفه اندرزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22059/jwdp.2024.361186.1008392

چکیده
  از مهم ترین تحولاتی که بعد از ظهور اسلام در جامعه عصر نزول رخ داد، تغیرات در حوزه حقوق افراد به ویژه زنان بوده است. زنان در جامعه عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از کمترین حقوق اولیه انسانی بی بهره بوده اند و قرآن برای شخصیت زن در ابعاد اجتماعی و خانوادگی ، حقوقی را تبیین نموده است. بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر گرفته ...  بیشتر

جامعه شناسی
برساخت هویت دوپاره: زمینه‌ها و پیامدهای مهاجرت مستقل زنان جوان

حسین افراسیابی؛ زهرا خرمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22059/jwdp.2024.364939.1008381

چکیده
  به موازات تغییر در جایگاه و نقش زنان، تحرک جغرافیایی و مهاجرت مستقل زنان در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این پدیده ابعاد و پیامدهای ناشناخته‌ای بویژه از دیدگاه خود زنان مهاجر دارد. هدف ما از این پژوهش، فهم زمینه‌ها و پیامدهای مهاجرت مستقل دختران جوان است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش داده‌بنیاد اجرا شده است. داده‌ها را ...  بیشتر

مطالعات زنان
پدیدارنگاری حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان سرپرست خانوار

غلامرضا تبریزی کاهو؛ سحر تبریزی؛ ملیحه برومند محمودآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22059/jwdp.2024.364022.1008371

چکیده
  هدف: امروزه تعداد زنان سرپرست خانوار در حال افزایش است؛ و وفاق عمومی بر آن است تا از آنان حمایت شود. هدف پژوهش حاضر واکاوی تجربه آنان از حمایت‌های اجتماعی که دریافت می کنند است.روش: این پژوهش با روش پدیدار‌نگاری انجام شد. شرکت‌کنندگان زنان سرپرست خانوار شهر مشهد در سال ۱۴۰۰بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از ...  بیشتر