نویسنده

مربی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزشیابی تحقق عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران به عنوان یکی از مهم-ترین اهداف ملی و بین‌المللی است، تحقیق از نوع ارزشیابی است و روش تحقیق تحلیل ثانویه داده‌های سرشماری سال 1390 است. نتایج حاکی از آن است که در مجموع در گروه‌های سنی تا 34 سال در نقاط شهری در گروه‌های سنی تا 39 سال و در نقاط روستایی در گروه‌های سنی تا 24 سال، عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد و بیشترین بی‌عدالتی‌های آموزشی در گروه‌های عمده سنی بالاتر از 35 سال مشاهده می‌شود. همچنین تحلیل مقاطع مختلف تحصیلی اشاره به آن دارد که در مقطع ابتدایی عدالت جنسیتی در آموزش حاصل شده است و در مقاطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی، بی‌عدالتی به ضرر دختران و تنها در دوره پیش دانشگاهی بی‌عدالتی به ضرر پسران وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Gender Equality in Iran's Educational System

نویسنده [English]

  • Mohammad Atashak

چکیده [English]

The aim of this study is the evaluation of gender equality in Iran's educational system, as it is regarded as being one of the most important national and international goals. An evaluative research method, along with a secondary analysis method of Iran's 2011 census analysis, have been employed for this purpose.Results show that, in total, the age group of up to 34 years old, those in the age group of up to 39 years old located in urban areas, and those in the age group of up to 24 years old, who were inhabitants of rural areas, gender equality can be found within Iran's educational system. The most obvious cases of gender inequality in Iran's educational system, can be found in the age group of those above 35 years of age. In addition to these findings, analysis of the different educational levels, shows that we have gender equality at the primary school level. In lower secondary and upper secondary levels and in higher education, the preference is directed towards male students, with female students finding gender equality only at pre-university level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational system.
  • Evaluation
  • gender equality
  • Iran's 2011 census