دوره 22 (1403)
دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382-1381)
بررسی مقایسه ای-تاریخی جایگاه «خانواده» در فکر فمینیستی و دیدگاه اسلام با تأکید بر مسالة «قواعد»

قاسم زائری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 5-36

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.30573

چکیده
  فکر فمینیستی، همواره دیدگاه اسلام در مورد خانواده را به چالش کشیده و می کشد. باورِ بخش عمده ای از فمینیست ها این است که خانواده منشأ ستمگری علیه زنان و راه اصلیِ اعمال و بازتولیدِ سلطة مردان است. بخشی از استدلال فمینیست ها خود را در نقد سنت سیاسی در غرب، خصوصاً مبحث لیبرالیِ «امر عمومی» نشان می دهد که بر مبنای آن، نظریه پردازان لیبرال، ...  بیشتر

نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست

حسین اکبری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.30574

چکیده
  توسعه پایدار، توسعهای است که نیازهای نسل‌های کنونی را بدون خدشه وارد کردن به توانایی نسل‌های آینده در تأمین احتیاجاتشان برآورده کند. یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار استفاده صحیح از منابع موجود می‌باشد. مقاله حاضر به بررسی نقش زنان در توسعه پایدار در بعد زیست محیطی به‌عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار (در کنار ابعاد اقتصادی ...  بیشتر

استقلال زنان و کنش‌های باروری در میان زنان کُردِ شهر مهاباد

حاتم حسینی؛ بلال بگی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.30575

چکیده
  تحوّلات گسترده در نقش‌های زنان در جامعه موجب گردیده تا حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی افزایش یابد و با افزایش استقلال در جنبه‌های مختلف زندگی آنان از موقعیت‌ و پایگاهی بالاتر نسبت به دهه‌های قبل برخوردار شدند. این امر زمینه‌ی دگرگونی در کنش‌های باروری (رفتار، تمایلات و ایده‌آل‌های باروری) زنان را فراهم ساخت. هدف اصلی این مقاله ...  بیشتر

سنجش تأثیر جنسیت بر مصرف رسانه‌ای در ایران (تحلیل ثانویه داده‌های پیمایشی ملی)

عبدالحسین کلانتری؛ حسین حسنی؛ اکرم علیپور درواری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 79-99

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.30576

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل تأثیر متغیر جنسیت بر مصرف رسانه‌ها و ترجیح و اولویت دادن برخی از این رسانه‌ها و محتواهای آنها در جامعه ایران است. مطالعاتی که در زمینه نسبت میان رسانه‌ها و جنسیت صورت گرفته است، بیشتر بر مباحثی همانند بازنمایی، تحلیل دریافت و ژانرهای مورد علاقه زنان پرداخته‌اند. به طورکلی، جنسیت نقش تعیین‌کننده‌ای در مصرف و ...  بیشتر

سنجش عوامل جامعه شناختی مؤثر در مشارکت مدنی زنان

امید قادرزاده؛ حجت اله یوسفوند

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.30577

چکیده
  با توجه به اهمیت مشارکت‌ مدنی به عنوان اصلی‌ترین شاخص توسعه‌ی اجتماعی، این پژوهش درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی پاتنام، به مطالعه‌ی میزان مشارکت ‌مدنی و گونه‌های آن در میان زنان بپردازد. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در طی آن با 370 نفر از زنان 18 تا 45 سال شهر الشتر مصاحبه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین مشارکت مدنی ...  بیشتر

ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران

محمد آتشک

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 127-151

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.30578

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارزشیابی تحقق عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران به عنوان یکی از مهم-ترین اهداف ملی و بین‌المللی است، تحقیق از نوع ارزشیابی است و روش تحقیق تحلیل ثانویه داده‌های سرشماری سال 1390 است. نتایج حاکی از آن است که در مجموع در گروه‌های سنی تا 34 سال در نقاط شهری در گروه‌های سنی تا 39 سال و در نقاط روستایی در گروه‌های سنی تا 24 سال، ...  بیشتر

بررسی سطوح و میزان توانمندی در بین اعضای تعاونی زنان روستایی (مورد مطالعه: تعاونی زنان تفیهان شهرستان شیراز)

ناصر زمانی میاندشتی؛ پوریا عطائی؛ نسیم ایزدی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.30579

چکیده
  توانمندسازی زنان به طور گسترده‌ای به عنوان یک هدف مهم در توسعه بین‌المللی شناخته شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سطوح و میزان توانمندی اعضای تعاونی زنان روستایی تفیهان بود. جمعیت این مطالعه تمام اعضای تعاونی تفیهان 418 نفر بودند که تعداد 200 نفر از اعضا با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ...  بیشتر