نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

تناول غذا در کنار ابعاد فیزیولوژیک، کارکردهای تمایزبخشی دارد و همین مسئله تناول غذا را از یک نیاز جسمی به مسئله‏ای بنیادین در بیان هویت اجتماعی مبدل کرده است که افراد به تناظر آن به بیان روایتی خاص از جایگاه و هویت اجتماعی خود می‏پردازند. در همین زمینه، مسئلة اصلی نوشتار حاضر این است که زنان چگونه، به میانجی یک امر زیستی و بیولوژیک، جایگاه اجتماعی خود را بازسازیِ معنایی می‏کنند. روش‏شناسی مطالعۀ حاضر کیفی است و روش مردم‌نگاری برای انجام‌دادن عملیات میدانی و برای تحلیل داده‏ها از نظریۀ مبنایی استفاده شده است. نتایج حاصله از مصاحبۀ نیمه‌ساخت‏یافته با 30 نمونۀ زن، نشان از تغییر در رویکرد زنان متعلق به جایگاه‏های مختلف اجتماعی نسبت به غذا و تناول آن دارد. برای زنان مورد مصاحبه، غذا و تناول آن دلالت‏های معناییِ سیرشکمی، ساده‏گرایانه، کارکردگرایانه، زیبایی‏شناسانه، و سبک‏‌بخشی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A qualitative study of meaning significances of sood and eating among women

نویسندگان [English]

  • Omid Ghaderzadeh 1
  • Ahmad Qolami 2

1 Assitant Professor of Sociology,Kurdistan University

2 Postgraduate Alumnus of Sociology,Kurdistan University

چکیده [English]

Eating, as a way for Body Management reproduces a social function and meaning beyond its
biological performances. Thus, it’s meaning has been transformed from a bodily need to a
fundamental element in expression and narrativeness of social identity and social positions.
The main question of this paper targets the ways women reconstruct and reinterpret their
social positions through food and eating. Field operation of the research is conducted
according to the ethnographic method. Data of research gathered through Semi-structured
interview technique and the data analyzed by grounded theory. The findings, based on
interviewing with 30 women informants, demonstrated fundamental changes in their lifeworld
and subjective orientation to food and eating. According to their perspective, food and
eating is interpreted as obviating starvation, simplicity, operational, aesthetics and Stylization
significances among women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body management
  • Food
  • nutritious identity
  • nutritious supervision
  • taste communities women