واکاوی نگرش‌ها و باورهای پولی زنان و بررسی نقش اشتغال و شخصیت بر آن (مطالعه موردی : زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان کاشان)

زهرا صادقی آرانی؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ مهدیه مصلحی وادقانی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 513-538

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.285262.1007679

چکیده
  به‌رغم این واقعیت که پول در زندگی انسان‌ها نقشی مهم ایفا می‌کند و بر نگرش‌ها و رفتار آن‌ها تأثیر می‌گذارد، تحقیقات تجربی اندکی به منظور بررسی عواملی مؤثر بر این نگرش‌ها صورت گرفته و روان‌شناسی پول و باورهای افراد نسبت به پول و سبک‌های رفتاری آن‌ها یکی از حوزه‌های مغفول علم روان‌شناسی و ارتباطات است. از سویی دیگر، با توجه به ...  بیشتر

علائم اختلال شخصیت در میان دختران جوان

طاهره امامی؛ مریم فاتحی زاده؛ بهمن نجاریان

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  هدف از این مقاله ارائه یافته های یک پژوهش در مورد میزان شیوع و تنوع علائم اختلالات شخصیت شامل سه اختلال اسکیزوتایپال و پارانوئید در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه است که با استفاده از روش تحقیق زمینه یابی از نوع اپیدمیولوژیک(همه گیر شناسی) انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه های سه گانه دوره متوسطه در نواحی ...  بیشتر

تحول جامعه پذیری جنسیتی

unknown

دوره 1، شماره 7 ، آذر 1382

چکیده
  جامعه پذیری جنسیتی فرایند باز تولید نا برابرهای جنسیتی است . گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش های کهن و باز تعریف هویت انسانی زنان و مردان – نیازمند بررسی های جامعه شناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی است . هدف این پژوهش بررسی تحول الگوی جامعه پذیری جنسیتی در یک جامعه روستایی است که با روش کیفی و با استفاده ...  بیشتر