جمعیت شناسی
الگوی فضایی شکل‌گیری خانوارهای زن‌سرپرست در ایران: نقش مکانیسم‌های محرک و فشار

حبیب الله صادقی؛ فاطمه ترابی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 275-304

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.349161.1008259

چکیده
  در دهۀ اخیر، به‌دلیل تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اشکال ناهمگونی از خانوارها در ایران شکل‌گرفته است. در این میان افزایش خانوارهای زن‌سرپرست یکی از تغییرات جمعیتی کشور به‌حساب می‌آید. این مقاله با بهره‌گیری از داده‌های تمام‌شماری شهرستانی مرکز آمار ایران و با استفاده از روش‌های خودهمبستگی فضایی، خوشه‌بندی میانگین کا و ...  بیشتر

مطالعات زنان
هویت جنسیتی زنانه (زنانگی) در سیرۀ حضرت زهرا (س)

یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 305-327

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.355729.1008317

چکیده
  گروه‌های مرجع، الگوها و شیوه‌های زیست تأثیرگذار که به معرفی تیپ‌های ایدئال سبک زندگی در جوامع مختلف منجر می‌شوند، یکی از ابعاد مهم حوزۀ مطالعات اجتماعی هستند. در جامعۀ ایرانی، یکی از این الگوها و مراجع تأثیرگذار در تعیین شیوه‌های زیست و سبک زندگی، دین و سیرۀ بزرگان دینی است. پژوهش‌هایی که دربارۀ میزان دینداری و کیفیت آن در جامعۀ ...  بیشتر

جامعه شناسی
تجربۀ زیستۀ زنان کارگر خانگی در بستر جهان‌های متفاوت

مهسا تیزچنگ؛ شراره مهدی زاده

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 329-355

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.346469.1008241

چکیده
  مطالعۀ حاضر به توصیف و تحلیل تجربیات زنان کارگر خانگی از زیست در میان جهان‌های متکثر و متفاوت می‌پردازد. هدف این مطالعه، درک تجربیات زیستۀ این زنان به‌منزلۀ گروهی خاموش و در حاشیه به‌دلیل فقدان موقعیتی رسمی در ساختار قانونی و ضعف پژوهش است.رویکرد و روش مبتنی بر پدیدارشناسی اگزیستانسیال موریس مرلوپونتی است که متمرکز بر تجربۀ سوژۀ ...  بیشتر

مدیریت
تأثیر اعتیاد به کار و باورهای جنسیتی نقش بر رفتار شهروندی سازمانی و تعدیل‌گری جنسیت

مجید علوی منش؛ زهره شرعی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 357-379

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.345973.1008245

چکیده
  درک ویژگی‌هایی که ممکن است مربوط به عملکرد فوق‌العادۀ نقش فرد باشد، برای ایجاد نیروی کار منسجم و موفق مهم است؛ بنابراین مطالعۀ روابط بین اعتیاد به کار و رفتارهای شهروندی سازمانی و باورهای جنسیتی نقش، ضروری و به نفع شرکت و کارمندان آن است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اعتیاد به کار و باورهای جنسیتی بر رفتار شهروندی سازمانی ...  بیشتر

جامعه شناسی
درک پدیدارشناسانه از زیست‌جهان دختران مرزنشین در مواجهه با وضعیت فارغ‌التحصیلی

عثمان هدایت

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 381-406

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.347988.1008253

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، درک پدیدارشناسانه از زیست‌جهان دختران مرزنشین از مواجهه با وضعیت فارغ‌التحصیلی است. برای این منظور، تجربیات دختران فارغ‌التحصیل مناطق مرزی مطالعه شد تا تعین چندگانۀ موقعیت فرودست مرزنشینی، جنسیتی و آموزشی آن‌ها تحلیل شود. برای تحقق این امر، به تجربۀ زیستۀ دختران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های دولتی در چهار بعد بدن ...  بیشتر

حقوق
جنایات داعش علیه زنان و کودکان از منظر حقوق بین‌الملل و نقش شهید سلیمانی در مقابله با آن

مریم احمدی نژاد

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 407-443

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.349954.1008263

چکیده
  از جمله جنایاتی که در عصر جدید، اذهان جامعۀ بشری را مشوش کرد، جنایاتی است که گروه‌های ارهابی چون داعش در سوریه و عراق علیه زنان و کودکان انجام دادند. در طول سال‌های حضور و حکومت داعش در سرزمین‌های تحت سلطه‌اش، جمهوری اسلامی ایران با محوریت شهید سلیمانی خدمات بی‌نظیری برای تأمین امنیت شهروندان این مناطق ارائه داد. براین‌اساس پژوهش ...  بیشتر

ارتباطات
شبکه‌های مجازی و گسست زندگی زناشویی: مطالعۀ کیفی تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ ایلام

زهرا رضایی نسب؛ علی فیض اللهی؛ مریم کشاورز

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 445-479

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.350229.1008270

چکیده
  طلاق از جمله عوامل گسیختگی و ازهم‌پاشیدگی کانون خانواده است که عواقب بسیاری برای افراد جامعه دارد. امروزه در بسیاری از طلاق‌ها و نابسامانی‌ها در روابط زوجین، شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل نقش‌آفرینی می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر، مطالعۀ چگونگی تحول و گسست زندگی زناشویی از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی از ...  بیشتر

مطالعات زنان
الگوی مفهومی مشارکت بدنۀ اجتماعی زنان در فرایند خط‌مشی‌گذاری حوزۀ زنان و خانواده از منظر گفتمان دینی در ایران

ناهید سلیمی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 481-516

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.343463.1008211

چکیده
  زنان به‌عنوان بخش مهمی از بدنۀ فعال اجتماع و درگیر مستقیم با نهاد پویای خانواده، عملاً نقش مهمی در شناخت و حل مسئله در تمام حوزه‌های عمومی ایفا می‌کنند. جمهوری اسلامی به‌عنوان حکمرانی متعالی که نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، نیازمند توجه به این بخش از کنشگران و تسهیل مشارکت عمومی آنان در فرایندهای شناخت مسئله، تصمیم‌گیری ...  بیشتر

مطالعات زنان
رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی زنان متأهل شاغل و خانه‌دار با استفاده از تکنیک AHP

الهام شیردل؛ مهدی معینی؛ عبدالحمید دهانی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 517-540

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.344209.1008222

چکیده
  یکی از اهداف مهم در جوامع مختلف، کیفیت زندگی مردم آن کشور به‌ویژه زنان است. زنان به‌عنوان مؤثرترین عضو جامعه، نقش بسزایی در ادارۀ خانواده و تحکیم ساختارهای جامعه دارند. کیفیت زندگی زنان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از این‌رو هدف از انجام پژوهش حاضر، رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زنان متأهل شاغل و خانه‌دار است. روش تحقیق ...  بیشتر

جامعه شناسی
فهم نسلی وفاداری و سازوکارهای مواجهه با بی‌وفایی (تجربۀ دختران تهرانی و مادران آن‌ها)

صدیقه پیری؛ زهرا اسدحیدری

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 541-569

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.351235.1008276

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پاسخ‌دادن به این پرسش است که دختران و مادرانشان چگونه وفاداری را فهم و معنا می‌کنند. به عبارتی میان فهم و درک دختران و مادرانشان از وفاداری چه تفاوتی وجود دارد؟ همچنین در امتداد آن، این سؤال مطرح می‌شود که راهبرد این دو گروه هدف در مواجهه با بی‌وفایی چیست. در خلال پاسخ به این پرسش‌ها و رصد تحولات معنایی و ارزشی مفهوم ...  بیشتر