فراتحلیل سیاست‌گذاری‏های جمهوری اسلا‏می ‏ایران در موضوع اشتغال زنان با تأکید بر تعادل کار و خانواده

عاطفه خادمی؛ زینب یاسری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.313836.1007914

چکیده
  تعادل کار‌ـ خانواده به هم‌زمانی تحقق نقش‌های خانوادگی و شغلی اشاره دارد. بدون شک، محتوا و چگونگی پرداخت نظام سیاست‌گذاری به این موضوع، از اصلی‌ترین عوامل اثرگذار جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام اشتغال زنان و تحقق تعادل سازنده بین کار و خانواده در زندگی زنان محسوب ‏می‏شود. این پژوهش با هدف بررسی روند و گرایش‏های سیاست‌گذاری اشتغال ...  بیشتر

جایگاه زنان در سیاست نامه خواجه نظام‌الملک براساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

منصوره شهریاری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ اکرم جودی نعمتی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 579-599

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.300923.1007815

چکیده
  امروزه وضعیت زنان در هر کشوری شاخصی مهم جهت بررسی رشد و توسعة انسانی در آن کشور محسوب می‏شود. در‌واقع، بررسی پیشینة تاریخی جایگاه زنان تاریخچة فراز و فرود حیات فردی و اجتماعی آنان را روشن و مسیر ایشان را در راه رسیدن به توسعه آشکار می‏کند. اما آنچه ‏چنین مطالعاتی را کامل‏تر می‏کند، بررسی واکنش مردان سیاستمدار در هر دورة تاریخی ...  بیشتر

تحلیل روایت جنسیتی از جدایی

سمیه عرب خراسانی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 81-104

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.294468.1007765

چکیده
  تحلیل روایت جنسیتی از جدایی در پی بررسی مسئلة جدایی از منظری سه‌گانه شامل روایت داوطلبان ورود به خانواده، ساختار جنسیت و نهاد خانواده است. برآیند این سه منظر، جایگاه و نقش مؤثر ساختار جنسیت در هویت تجویزی خود و نهاد خانواده در قاعده‏های جنسیتی و کارکردهای خاص آن را نشان می‌دهد. جهت نیل به این هدف از رویکرد تحلیل روایت و از مشارکت ...  بیشتر

مطالعات زنان
مدل مفهومی موضوع زن در گفتمان انقلاب اسلامی (مطالعة موردی: منظومة فکری آیت‌الله خامنه‌ای)

عاطفه خادمی؛ فاطمه تقی‌زاده

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 257-277

https://doi.org/10.22059/jwdp.2019.276923.1007598

چکیده
  پرداختن به موضوع زنان در بدنة دانشی اغلب ناظر بر شبکه‌ای از نظام مسائل آنان صورت می‌پذیرد و دانش تولیدشده عموماً بر مسائل این قشر به صورت موردی متمرکز است. بدین معنا که همواره در ارتباط با موضوع زنان با طیفی از یافته‌های متمرکز بر مسائل فردی، خانوادگی یا اجتماعی مواجهیم که به صورت منفک و ترکیبی مدل روشنی از چیستی زن در گفتمان انقلاب ...  بیشتر

رمزپردازی زن در ادب عرفانی

مریم حسینی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  چکیده: ادبیات عرفانی حوزه‌ای وسیع و گسترده از رمزپردازی را پیش چشم خواننده‌ی رمزجو می‌گشاید. خاصیت رمز، دوسوگراییِ آن است. رمزهای عرفانی از دو ساحتِ متقابلِ آسمانی و زمینی برخوردار هستند. واژه‌ی زن در ادب فارسی از کلمه‌هایی است که دست‌مایه‌ی رمزپردازی و سمبولیسم قرار گرفته است. مقاله‌ی حاضر تلاش می‌کند تا وجوه مختلف این سمبولیسم ...  بیشتر

زن در نگاه معروف رصافی

عزت ملاابراهیمی؛ نوید پیری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  چکیده: بسیاری از شاعران در اشعار خود به‌نوعی به مقوله‌ی زن پرداخته یا به آن اشاره‏ای داشته‏اند. طرز تلقی و نوع دیدگاه آنان به زن متأثر از دیدگاه عام حاکم بر جامعه و نیز تجربه‌های شخصیِ شاعر است. معروف عبدالغنی رصافی تقریباً تمام جوانب مشکلات اجتماعی زن را مطالعه کرده است. هرچند او به این مشکلات واقف بوده و تلاشی فراوان داشته تا زن ...  بیشتر

خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت‌آبادی

صبا واصفی؛ حسن ذوالفقاری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  چکیده: ادبیات داستانی یکی از پایگاه‌هایی است که در آن کلیشه‌های جنسیتی بازتولید می‌شود و همانند سایر عرصه‌های علمی، پیوسته چهره‌ای تکراری از زنان ترسیم می‌کند. بر این اساس، مقاله‌ی حاضر در پی مطالعه‌ی این نکته است که چگونه متون ادبی تمایزات جنسی در یک فرهنگ را بازتاب می‌دهد و چگونه به بازنمایی تقسیم‌بندی جنسیتی می‌پردازد. این ...  بیشتر

نقش مایه زن بر روی مُهرهای ایران

نصرت الملوک مصباح اردکانی؛ ابوالقاسم دادور

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1387

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالع? نقش‌مای? زن بر روی مُهرهای ایران دور? پیش از اسلام می‌پردازد. استفاده از مُهر در ایران از قدیمی‌ترین زمان بسیار معمول بوده است و نمونه‌های بسیاری از این نوع اشیاء را می‌توان در نقاط مختلف ایران یافت. استفاده از نقش‌مایه زن را نمی‌توان یک روش متداول در تزئین مُهرها محسوب نمود؛ اگر چه نمونه‌هایی متعدد از مُهرهای ...  بیشتر

جنسیت و قدرت در سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک

فاطمه پیرا

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1387

چکیده
  پیروزی طغرل در دندانقان در 431 ق. آغازگر دوره سلاجقه در ایران است. عصری که نقطه اوج آن را پادشاهی ده ساله آلپ ارسلان (65-455 ق.) و سلطنت بیست ساله پسرش ملکشاه (85-465 ق.) تشکیل می‌داد. البته این دوره وحدت سی ساله را می‌بایست عصر وزیر خواجه نظام‌الملک نیز نامید. وی رایزن خردمند سلاطین سلجوقی بود، که ولی‌نعمتان تُرک خود را تشویق می‌کرد،‌ بر سنت ...  بیشتر

ویژگی‌های روانی و جسمانی زن و نقش آنها در رابطه عاشقانه در اشعار احمد شاملو و خسرو و شیرین نظامی گنجوی

منصوره تبریزی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1386

چکیده
  بسیاری از شاعران در اشعار خود به نوعی به مقوله زن پرداخته و یا به آن اشاره‌ای داشته‌اند. طرز تلقی و نوع نگاه آنها به زن متأثر از دیدگاه عام‌تر جامعه نسبت به زن و نیز تجربیات شخصی‌ایست که این افراد در زندگی با آن مواجه بوده‌اند. در این مقاله نیز سعی شده است با بررسی توصیفات مربوط به زن در رابطه با مرد از منظر احمد شاملو و نظامی گنجوی، ...  بیشتر

زنان در نخستین سده های اسلامی

صادق آئینه وند

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1384

چکیده
  موضوع این مقاله، حضور زن در جامعه اسلامی است. زن در سه حوزة علمی، اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و رابطة بین نگاه حاکمیت اسلامی بر مبنای عمل به سیرة نبوی و علوی و حضور اجتماعی زن و برعکس فاصلة حاکمان از عمل به سیره مورد توجه این مقاله بوده است. نویسنده سعی داشته که بین آنچه در میراث و تمدّن اسلامی که حاصل عملکرد حاکمان است، با آنچه ...  بیشتر

نقد آراء فاطمه مرنیسی در خصوص حجاب

زهرا فهرستی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1384

چکیده
  مقالة حاضر تلاشی است در جهت نقد و تحلیل کتاب زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‏پوش نوشته فاطمه مرنیسی. نویسندة کتاب با تکیه بر دو منبع تاریخی؛ تاریخ طبری و سیرة ابن هشام تحلیل‏های خود را ارائه کرده است. محدودیت منابع مورد استفاده نویسنده و عدم اتقان علمی آنها، همچنین عدم رعایت شاخصه‏های پژوهش در تحلیل و نقد مطالب، کتاب حاضر را از جهات ...  بیشتر

اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج

مرتضی حاجی پور

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه عسر و حرج به عنوان یکی از مواردی است که بر مبنای آن زنان می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند. به بیان دیگر، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی به دلایل مختلف برای زوجه غیر قابل تحمل شود، وی مجاز است از دادگاه رفع پیوند زناشویی را خاستار شود. این امر به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی پیش بینی شده است:« در صورتی که دوام ...  بیشتر