اکولوژی و محیط زیست
ارزیابی تاثیر شکاف جنسیتی بر عملکرد محیط‌زیستی در کشورهای منتخب جهان

حبیب الله صادقی؛ علی عزیزی؛ رسول صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.339832.1008173

چکیده
  جنسیت به‌عنوان یکی از عوامل مهم حفاظت از محیط‌زیست به رسمیت شناخته‌ شده است. بااین‌وجود، هنوز ادغام جنسیتی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری‌ها به‌عنوان یک گزینه فرعی و هدر دادن بودجه در نظر گرفته می‌شود. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از داده‌های مجمع جهانی اقتصاد و دانشگاه ییل و با استفاده از روش‌ خوشه‌بندی میانگین کا و رگرسیون حداقل ...  بیشتر

اکولوژی و محیط زیست
تأثیر حضور زنان در هیئت مدیره بر عملکردمحیط زیستی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

جواد معصومی؛ محسن آذین جم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.337246.1008156

چکیده
  عملکرد محیط‌زیستی نه تنها در راستای تقویت مشروعیت اجتماعی عمل می‌کند، بلکه منجر به مزیت رقابتی نیز می‌شود، زیرا باعث افزایش بهره‌وری، و تحریک نوآوری در فعالیت‌های عملکرد محیط‌زیستی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حضور زنان در هیئت مدیره بر عملکرد محیط‌زیستی شرکت‌ها می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، داده‌های 160 شرکت پذیرفته ...  بیشتر

اکولوژی و محیط زیست
مطالعۀ کیفی مصرف آب در نگاه زنان شهر اصفهان

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسین افراسیابی؛ مریم بهارلوئی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 271-293

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2018.245358.1007305

چکیده
  زنان یکی از کارگزاران مهم مصرف آب در سطح مصرف خانگی‌اند و در شرایطی که کم‌آبی به ابرچالش تبدیل شده است، اطلاع از دیدگاه زنان به این وضعیت حائز اهمیت است. هدف این پژوهش کشف تجربه و تفسیر زنان شهر اصفهان از مصرف آب و کم‌آبی است. این تحقیق با روش کیفی انجام شده و از روش نظریة داده‌بنیاد برای اجرای پژوهش و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. ...  بیشتر

اکولوژی و محیط زیست
سنجش عوامل مؤثر بر محیط‌ زیست‌گرایی زنان ایرانی

امیر ملکی؛ پروین علی پور

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 577-592

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2014.54536

چکیده
  بحران محیط زیست، امروزه یکی از گرفتاری‌های مهم جهانی به‌شمار می‌رود. مواجهه با این بحران به‌منزلۀ یک تلاش جمعی نیازمند ایجاد نگرش‏های محیط زیست‌گرایانه در مردم است. آنچه در این زمینه درخور تأمل است شناسایی عوامل مؤثر بر محیط‏زیست‏گرایی افراد مختلف جامعه، بالاخص زنان است، زیرا بنا بر دو محور اصلی نظریۀ اکوفمنیسم، یعنی رابطۀ ...  بیشتر