بررسی نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در خانواده و تبیین عوامل مؤثر بر آن

زهرا قاسمی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 95-117

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.310093.1007891

چکیده
  خانواده از ارکان مهم اجتماعی است و میزان نابرابری جنسیتی میان دختر و پسر در خانواده بر سایر ابعاد جامعه تأثیر می‌گذارد. درحالی‌که قواعد و قوانین قضایی در حوزة خانواده حقوق ویژه‌ای برای مرد قائل‌اند و هنجارهای تبلیغی ازدواج و روابط زناشویی نیز میل به اقتدارگرایی مردانه را دارد. نوع روابط والدین با فرزندان تغییر کرده و با گرایش به ...  بیشتر

موانع نهادی مشارکت سیاسی زنان منطقۀ بلوچستان

سیما رییسی؛ حسین تفضلی؛ محمد توحید فام؛ احمد رضا طاهری

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 313-334

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.282601.1007650

چکیده
  دست‏یابی به توسعۀ سیاسی، مشارکت سیاسی گروه‌های اجتماعی جامعه را می‏طلبد و مشارکت سیاسی زنان در این خصوص اهمیت بالایی دارد. تحقق مشارکت مطلوب زنان در حوزۀ سیاست در هر جامعه‏ای با موانع خاص خود مواجه است. بر این اساس، در این پژوهش مشارکت سیاسی زنان منطقۀ بلوچستان با استفاده از روش‏های پژوهش کیفی و رویکرد نهادگرایی مورد مطالعه ...  بیشتر

مطالعات زنان
استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی

حسین بنی‌فاطمه؛ محمد عباس‌زاده؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم؛ نیّر محمدپور

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 581-602

https://doi.org/10.22059/jwdp.2019.266725.1007506

چکیده
  خشونت علیه زنان یکی از موانع مهم بازدارنده در توسعة همة جوامع است. خشونت علیه زنان را می‌توان در همة اشکال فیزیکی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، هم در حوزة عمومی و هم در حوزة خصوصی، مشاهده کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به مطالعة زنان متأهل 20 تا 60 سال در شهر تبریز پرداخته شده است. شیوة نمونه‌گیری به روش گلوله‌برفی ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناسانه مناسبات جنسیتی در سینمای ایران

محمد مهدی رحمتی؛ مهدی سلطانی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  تاریخ پر فراز و نشیب سینمای ایران با «جنسیت » و «مناسبات جنسیتی » گره خورده است. تغییراتی که سینمای ایران در عرصه جنسیت کرده یکی از پدیده های مهمی است که نشان از رشد و تحول اجتماعی دارد .مناسبات جنسیتی تنیده شده در فضای دراماتیک فیلمهای سینمای ایران صورت هایی را سامان داده که بستر تحولات اجتماعی بار سنت و مدرنیته را به دوش می کشند. در ...  بیشتر

زنان و تحولات ساختاری جامعه در عصر جهانی شدن

حلیمه عنایت؛ مجید موحد

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  جهانی شدن، به عنوان پدیده ای فراگیر ، حاصل تغییر و تحولات است که همه جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجهه ساخته است. خانواده نیز نهادی اجتماعی است که تحولاتی را تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن تجربه است.سؤالی که پاسخگویی به آن هدف اصلی این مطالعه را تشکیل می دهد این است که خانواده معاصر چه تغییراتی را فرآیند جهانی شدن تجربه خواهد کرد؟ و چه ...  بیشتر

اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج

مرتضی حاجی پور

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه عسر و حرج به عنوان یکی از مواردی است که بر مبنای آن زنان می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند. به بیان دیگر، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی به دلایل مختلف برای زوجه غیر قابل تحمل شود، وی مجاز است از دادگاه رفع پیوند زناشویی را خاستار شود. این امر به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی پیش بینی شده است:« در صورتی که دوام ...  بیشتر