جامعه شناسی
مطالعه جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان ‏(مورد مطالعه: شهر ایلام)‏

علی فیض اللهی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 529-556

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.341883.1008200

چکیده
  خشونت خانگی در تمامی جوامع، در تمامی گروه‌ها و طبقات اجتماعی مشاهده می‌شود و گزارش‌های متعددی بر مسئله‌بودن آن در ایران صحه گذاشته‌اند. هدف این پژوهش، شناخت نحوۀ درک زنان از شرایط، زمینه‌ها و پیامدهای خشونت خانگی در زندگی آنان است. این پژوهش کیفی و مبتنی بر روش نظریۀ زمینه‌ای است. پاسخگویان از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند با معیار ...  بیشتر

جامعه شناسی
دگرگونی شیوه‌های صمیمیت: تحلیل تطبیقی صمیمیت زناشویی در میان سه نسل از زنان تبریزی

عباس لطفی زاده؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 557-586

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.341576.1008195

چکیده
  در سال‌های اخیر، دگرگونی‌های گسترده‌ای در روابط اجتماعی و صمیمی جامعۀ ایرانی به‌ویژه در میان زنان رخ داده است و امروزه زنان جوان دیدگاه و رویکرد متفاوتی در مقایسه با زنان نسل‌های قبلی نسبت به روابط صمیمی از خود نشان می‌دهند.مقالۀ حاضر، تجربه‌های صمیمی سه نسل از زنان تبریزی را در ارتباط با شرایط اجتماعی دوران جوانی‌شان بررسی ...  بیشتر

علوم سیاسی
رابطۀ سواد رسانه‌ای و آگاهی سیاسی زنان تهرانی

زهرا زمانی؛ حسن ملائکه؛ منصور حقیقتیان

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 587-607

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.341491.1008194

چکیده
  با توجه به پیچیده‌شدن روابط اجتماعی و سیاسی، منابع اطلاعاتی و آگاهی افراد جامعه که زنان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در توسعۀ انسانی و مشارکت‌های سیاسی-اجتماعی جامعه ایفا می‌کند.پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطۀ ابزارهای نوین ارتباطی و آگاهی سیاسی زنان تهرانی، به بررسی رابطۀ سواد رسانه‌ای بر مؤلفه‌های آگاهی سیاسی ...  بیشتر

اکولوژی و محیط زیست
تأثیر حضور زنان در هیئت‌مدیره بر عملکرد محیط‌زیستی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

جواد معصومی؛ محسن آذین جم

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 609-631

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.337246.1008156

چکیده
  عملکرد محیط‌زیستی نه‌تنها در راستای تقویت مشروعیت اجتماعی عمل می‌کند، بلکه به مزیت رقابتی نیز منجر می‌شود؛ زیرا سبب افزایش بهره‌وری و تحریک نوآوری در فعالیت‌های عملکرد محیط‌زیستی می‌شود.هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حضور زنان در هیئت‌مدیره بر عملکرد محیط‌زیستی شرکت‌ها است.برای رسیدن به این هدف، داده‌های 160 شرکت پذیرفته‌شده در ...  بیشتر

جمعیت شناسی
تأثیر مصرف فرهنگی بر نگرش دختران به روابط دوستی دختر و پسر

مرجان رشوند سرخکوله؛ فاطمه وجدانی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 633-662

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.340766.1008186

چکیده
  مدیریت دقیق رسانه‌های ارتباطی نوین به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان نیازمند بررسی علمی و دقیق است.هدف از این تحقیق، بررسی رابطۀ میان مصرف فرهنگی (مطالعۀ کتاب، استفاده از ماهواره و استفاده از شبکه‌های مجازی) و نگرش جوانان به روابط دوستی دختر و پسر است. همچنین شناسایی متغیرهایی که می‌توانند بر شدت و ضعف تأثیرپذیری ...  بیشتر

علوم سیاسی
تحلیل کیفی موانع و محدودیت‌های سیاست‌ورزی زنان در مناصب سیاسی (مورد مطالعه: هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی)

سیده آمنه میرخوشخو؛ سهیلا صادقی فسائی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 663-695

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.342889.1008209

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، بررسی موانع و محدودیت‌های حضور آن‌ها در مدیریت سطوح کلان کشور است. پرسش اصلی این است که چه عوامل و ویژگی‌هایی موجب وضعیت کنونی عدم اقبال به حضور زنان در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور می‌شود. در پاسخ به این پرسش، پژوهش‌های متعددی به بررسی وضعیت ...  بیشتر

توسعه روستایی
واکاوی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه

مهتاب ولی زاده؛ فرحناز رستمی؛ نعمت اله شیری؛ مژگان خوش مرام

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 697-721

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.339102.1008164

چکیده
  پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی و فعالیت‌های کارآفرینانۀ زنان روستایی، تلاش در راستای ترویج کسب‌وکارهای کارآفرینانه در میان آن‌ها را ضروری ساخته است. نقطۀ آغازین راه‌اندازی یک کسب‌وکار، تشخیص فرصت است و فرایند تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در بین زنان متفاوت با مردان است.مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی ...  بیشتر