دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
شماره 4
35 زن در توسعه و سیاست
اسفند 1390، صفحه 5-155
شماره 3
34 زن در توسعه و سیاست
مهر 1390، صفحه 5-193
شماره 2
33 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
شهریور 1390، صفحه 7-206
شماره 1
32 زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)
فروردین 1390، صفحه 7-185
دوره 8 (1389)
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382-1381)
خود-کنترلی، جنسیت و تأثیر آن بر رفتارهای انحرافی

اکبر علیوردی¬نیا؛ صالح صالح¬نژاد

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 5-26

چکیده
  الگوها و سبک‌های متفاوت جرم نشان می‌دهد که جرم پدیده جنسیتی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین شکاف‌های جنسیتی در رفتارهای انحرافی با استفاده از نظریه عمومی جرم به بررسی نقش خود-کنترلی در رفتارهای انحرافی پسران و دختران می‌پردازد. تحقیق حاضر با روش پیمایشی و با نمونه آماری 420 نفری از دانشجویان دانشگاه ارومیه که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول ...  بیشتر

برابری جنسیتی در نظریه شهروندی متمایز آیریس ماریون یانگ

محمدعلی توانا

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 27-42

چکیده
  مسأله زنان، از مسائل اساسی جامعه معاصر است که راه‌حل‌های متفاوتی را تجربه نموده است. درحالی‌که فمینیست‌های موج اول بر حقوق برابر با مردان تأکید می‌کردند و فمینیست‌های موج دوم بر تمایز و تفاوت زنان از مردان اصرار داشتند؛ فمینیست‌های نسل سوم تلاش نمودند هر دو سوی معمّای دو وجهی برابری- تفاوت را حفظ نمایند. یکی از نظریه‌پردازان ...  بیشتر

مخاطبان و برنامه‌های تلویزیون: قرائت زنان از آگهی‌های بازرگانی تلویزیون

مهری بهار؛ علی حاجی محمدی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 43-72

چکیده
  بازنمایی زنان در رسانه‌ها، یکی از مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی به ویژه در رسانه ملی صداوسیما است. آگهی-های بازرگانی در این رسانه به عنوان ژانر تلویزیونی، علاوه بر پیامی درباره کالا و خدمات، گفتمان ثانویه‌ای را درباره جامعه، فرهنگ و نقش‌های جنسیتی برمی‌سازد. هدف اصلی این مقاله بررسی قرائت‌ها و خوانش‌های زنان از آگهی‌های بازرگانی ...  بیشتر

اوقات فراغت، سرمایه فرهنگی و زنان (مطالعه‌ی موردی زنان شهرستان جویبار)

قربانعلی ابراهیمی؛ رقیه مسلمی پطرودی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 73-91

چکیده
  چگونگی گذران اوقات فراغت بازتابی از سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است. پژوهش حاضر تأثیر سرمایه فرهنگی را بر اوقات فراغت با بهره‌گیری از روش پیمایشی مورد بررسی قرار داده است. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بوده‌ است. جامعه‌ی آماری این تحقیق را کلیه‌ زنان ساکن شهرستان جویبار در دامنه سنی 64- 15 سال تشکیل ...  بیشتر

اثربخشی مقایسه‌ای مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی بر هویت زنان سرپرست خانوار

عبدالله شفیع آبادی؛ فهیمه غلامحسین قشقایی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 93-113

چکیده
  ژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس دو رویکرد واقعیت درمانی و فمینیستی بر تغییر هویت زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون) و استفاده از دو گروه کنترل و شاهد بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ...  بیشتر

دانش بومی زنان در فرآیند توسعه‌ی پایدار کشاورزی

نشمیل افشارزاده؛ عبدالحمید پاپ زن

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 115-133

چکیده
  در دهه‌های اخیر پایداری توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی انسان مطرح گردیده است. در راستای دستیابی به این هدف از جمله مهم‌ترین مسائلی که می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرد پایداری توسعه کشاورزی است. به نظر می‌رسد یکی از ضروریات تحقق این امر نگاه جدی به دانش بومی کشاورزی و از آن جمله دانش زنان در این زمینه است. زنان و ...  بیشتر

بررسی رابطه اعتماد به نفس و عملکرد بر اضطراب رقابتی زنان فوتبالیست آماتور و حرفه‌ای

نوشین اصفهانی؛ حمید قزل سفلو

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 135-149

چکیده
  اضطراب ورزشی، یکی از متغیرهایی است که با عملکرد ورزشی ارتباط نزدیکی دارد و در موقعیت رقابت‌های ورزشی ظاهر می‌گردد. این تحقیق با لحاظ اهمیت تأثیر منفی اضطراب رقابتی بر عملکرد ورزشکاران به مقایسه اضطراب رقابتی دانشجویان فوتسالیست زن آماتور با دانشجویان فوتسالیست زن حرفه‌ای، و رابطه آن با اعتماد به نفس و عملکرد ورزشی آنها پرداخته ...  بیشتر