راهکارهای اجرایی حضور زنان در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور از دیدگاه زنان توانمند دانشگاهی

شهلا البرزی؛ محمد خیّر

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارایه راهکارهایی جهت حضور هر چه بیشتر زنان در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور از دیدگاه زنان اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها است. برای این منظور تعداد 40 نفر از اعضاء هیئت علمی با درجه دکتری در رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. از مشارکت‌کنندگان در تحقیق، ...  بیشتر

رابطه میان گرایش دانشجویان دختر به مهاجرت خارج از کشور با ویژگی‌های فرهنگی آنان

مجید موحد؛ صغری نیازی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی رابطه میان ویژگی‌های فرهنگی-اجتماعی دانشجویان و گرایش به مهاجرت انجام شده است. در این مطالعه که به روش پیمایش صورت گرفته است؛ 508 نفر از دانشجویان دختر مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) در دو دانشگاه شیراز و فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. مبانی نظری مورد استفاده در این مطالعه نظریه سرمایه بومی ...  بیشتر

نقش دانش حقوقی زنان کارمند در فرآیند مشارکت

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ اکرم رجب¬پور صادقی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  دسترسی به توسعه پایدار، نیاز به مشارکت سازمان‌یافته افراد جامعه از جمله زنان در تمام نهادها دارد. برای دستیابی به چنین هدفی (بالاترین میزان مشارکت)، کاهش محدودیت‌ها و افزایش اختیارات قانونی زنان ضروری است. در این راستا نگرش توسعه‌ای ایجاب می‌کند تا اطلاعات حقوقی، اختیارات سازمانی و مطالبات مدنی زنان با نسبت متوازنی افزایش یابد ...  بیشتر

احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره

یوسف اباذری؛ سهیلا صادقی فسایی؛ نفیسه حمیدی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی احساس ناامنی در تجربه‌ای است که زنان از زندگی روزمره در فضاهای شهری دارند. اگرچه ممکن است فضاهای شهری مخاطرات گوناگونی را برای اقشار اجتماعی مختلف ایجاد کند، اما به‌نظر می‌رسد زنان به دلیل داشتن بدن زنانه‌ای که می‌تواند از سوی مردان با خطراتی چون تجاوز و اعمال خشونت مواجه شود، تجربه ویژه‌ای از احساس ناامنی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان

فرج¬اله رهنورد؛ نسرین حسینی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  امروزه با بروز تحولات سریع محیطی در عرصه سازمان‌ها، نظیر استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه‌های جهانی که موجب سهولت جریان اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی شده است، سازمان‌ها به سمت کاهش نیروی انسانی و افزایش سطح کیفیت نیروی کار رفته‌اند چرا که عنصر خلاقیت و دانش به عنوان تنها عنصر برتری بخش در رقابت مطرح گردیده است. آنچه که مدیران امروزی ...  بیشتر

عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در امور و مسائل خانوادگی و اجتماعی

رضا صفری شالی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در مسائل و امور خانوادگی و فرا خانوادگی (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) می‌باشد. مبنای نظری بر اساس متغیرهای الگویی «تالکوت پارسونز» و نظریات قشربندی جنسیتی «راندال کالینز و جانت چفز» قرار گرفته‌است. برای اجرای پژوهش حاضر از دو روش اسنادی و میدانی ...  بیشتر