جامعه شناسی
عوامل زمینه‌ساز زیست‌جنسی زنان در باشگاه ‏ها و سالن ‏های ورزشی شهر اصفهان

سیدعلی هاشمیانفر؛ نفیسه چینی؛ مریم مکتوبیان

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 397-430

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60962

چکیده
  با چرخش مفهومی غریزۀ جنسی به لذت جنسی شاهد غلبۀ گفتمان‏های‏ جنسی به حوزه‏های اجتماعی و درنوردیده‌شدن مرز میان فضاهای خصوصی و عمومی هستیم. یکی از نمودهای ورود گفتمان‏های جنسی به فضاهای عمومی را می‏توان در میدان بررسی‌شدۀ پژوهش حاضر، یعنی در باشگاه‏های ورزشی، مشاهده کرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل زمینه‌ساز زیست‌جنسی ...  بیشتر

جامعه شناسی
آسیب‌شناسی تعاملات اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مطالعه کیفی شهرستان شاهین‌شهر)

حسین افراسیابی؛ ساناز جهانگیری

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 431-450

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60963

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت آسیب‏های تعاملات اجتماعی زنان سرپرست خانوار شاهین‏شهر در رویکرد کیفی و با روش نظریۀ زمینه‏ای انجام شده است. به این منظور، با 35 نفر از زنان سرپرست خانوار مصاحبه‏های نیمه‏ساختاریافته و عمیق انجام شد که برای گزینش آن‏ها روش نمونه‏گیری هدف‌مند و نظری به کار گرفته شد. داده‏های حاصل از مصاحبه با روش ...  بیشتر

مطالعات زنان
اشتغال زنان، نشاط زناشویی و گرایش به طلاق (مطالعۀ موردی: متأهلان شهر تهران)

فاطمه مدیری؛ علی رحیمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 451-475

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60964

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی تأثیر اشتغال زنان بر پایداری خانواده، به مقایسۀ خانواده‏های تک‏شاغل و خانواده‏های هر‌دو شاغل پرداخته است. جامعۀ آماری این پیمایش، زنان و مردان متأهل شهر تهران است و به شیوۀ نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‌مرحله‏ای هزار و 736 نمونه از 50 حوزۀ شهر تهران انتخاب شد و در تجزیۀ تحلیل نهایی به کار گرفته شد. نتایج این ...  بیشتر

فضای گفتمانی فعالیت بدنی زنان

بتول عرب نرمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 477-491

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60965

چکیده
  این مقاله فضای گفتمانیِ فعالیت بدنی زنان را به منظور پاسخ به سؤالی اساسی بررسی می‌کند؛ چرا اغلب زنان با تداوم فعالیت بدنی مشکل دارند و موفق نمی‌شوند به‌طور دائمی از یک برنامۀ تمرینی سبک، منظم و طولانی‌مدت استفاده ‌کنند؟ تحلیل حاضر‌ با استفاده از توصیف مفاهیم به‌کار‌رفته در نظریۀ گفتمان لاکلو و موف (1992) انجام شده است. در فضای فعالیت ...  بیشتر

جامعة مخاطره‌آمیز و میانگین سن زنان و مردان در نخستین ازدواج در ایران

فاطمه ترابی؛ سجاد مسگر زاده

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 493-512

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60966

چکیده
  گسترش بیکاری و افزایش وقوع طلاق از مصادیق جامعة مخاطره‌آمیزند که می‏توانند تصمیمات زنان و مردان را دربارۀ تشکیل خانواده تحت‌تأثیر قرار دهند. مطالعة حاضر با هدف بررسی رابطة بین شاخص‏های جامعة مخاطره‌آمیز با میانگین سن زنان و مردان در نخستین ازدواج و با استفاده از داده‌های سرشماری 1390 در سطح شهرستان انجام شده است. نتایج تحقیق ...  بیشتر

مطالعات زنان
دختران دانشجو و سنخ‌شناسی‌ زنانگی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه گیلان)

علی یعقوبی؛ هانیه مقدس یزدی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 513-533

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60967

چکیده
  مفهوم زنانگی به‏مثابۀ سازه‏ای اجتماعی است که در زمان‏های مختلف مدلول‏های متعددی داشته است. هدف این مقاله سنخ‏شناسی دختران دانشجو در دانشگاه گیلان است. در مطالعۀ مزبور، با تکیه بر روش‏های کیفی و نمونه‏گیری هدفمند از مصاحبه‏های نیمه‏سازمان‏یافته فردی و گروهی (گروه متمرکز) استفاده شد. برای این منظور، با 30 نفر مصاحبه ...  بیشتر

روانشناسی
میزان تاب‌آوری، سخت رویی، رضایت از زندگی و تصویر بدنی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی سبزوار

علی محمد ناعمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 535-552

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60968

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب‏آوری، سخت‏رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش‏آموزان دختر دبیرستانی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل هزار و 578 نفر از دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏های سبزوار در سال تحصیلی 1393 بود که تعداد 311 نفر از طریق روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‌مرحله‏ای ...  بیشتر