کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 9
3. عوامل مرتبط با مشارکت زنان روستایی شهرستان مراغه در پرورش طیور محلی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 549-566

10.22059/jwdp.2015.58135

علی شمس؛ حلیمه رزمی؛ محمدحسین شهیر


5. سنجش عوامل مؤثر بر محیط‌ زیست‌گرایی زنان ایرانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 577-592

10.22059/jwdp.2014.54536

امیر ملکی؛ پروین علی پور


9. بررسی مشارکت زنان در تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

حسن کارنامه حقیقی؛ نعمت الله اکبری