ارتقا برنامه های جلوگیری از آزار و اذیت بانوان در سازمان ها با استفاده از نوآوری اجتماعی: مدل فرآیند تغییر اجتماعی چهار مرحله ای

ندا آرامی پور؛ سید محمد محمودی؛ علی اصغر سعد آبادی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 509-527

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.305353.1007851

چکیده
  آزار و اذیت بانوان در برخی از سازمان‌ها دیده می‏شود که یک نوع آن «آزار جنسی این برای آن» است. در این وضعیت آزار‏دهنده، که اغلب مدیر یا کارمند ارشد است، به شرط مشارکت در برخی از رفتارهای جنسی چیزی را به قربانی پیشنهاد یا وی را تهدید می‏کند و قربانی نیز بنا ‏به دلایلی از بیان اتفاق خودداری می‏کند. هدف این مطالعه، ارائة راهکاری ...  بیشتر

توسعۀ مفهومی حق بر سلامت زنان و تحلیل آن در سیاست‏ گذاری‏ های کلان و خرد

هاجر آذری؛ لیلا بهرامی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 529-555

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.302554.1007829

چکیده
  در جوامع توسعه‌یافته، حق بر سلامت مفهوم وسیعی یافته و حق دسترسی به آن در ابعاد مختلف بازتعریف می‌شود. تبیین حق بر سلامت زنان تحت‌تأثیر جنسیت و تجربة تغییرات متعدد در طول دوره‏های زندگی آنان، واجد اهمیت خاص است و نیازمند ایجاد ساختار جدید مبتنی بر آگاهی و معرفت دقیق بر نیازها و عوامل مؤثر بر آن است. در اندیشة حقوق عمومی، تأمین سلامت ...  بیشتر

بررسی تجربه‌زیستۀ مادران جایگزین از اجاره‌دادن رحم (مطالعۀ موردی: مادران جایگزین شهر تهران)

نسترن دادخواه؛ اصغر عسگری خانقاه؛ علی باصری؛ فریبا میراسکندری

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 557-578

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.305938.1007858

چکیده
  رحم اجاره‎ای در حال تبدیل‌شدن به یکی از راهکارهای مهم‎ موجود جهت مقابله با ناباروری در زوج‎های نابارور است. هدف محققان در این تحقیق تشریح تجربه‌زیستة زنان اجاره‎دهندۀ رحم است که عموماً از اقشار ضعیف، مطرود و در حاشیة جامعه‌اند. این پژوهش به صورت کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. مشارکت‎کنندگان در این تحقیق ...  بیشتر

جایگاه زنان در سیاست نامه خواجه نظام‌الملک براساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

منصوره شهریاری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ اکرم جودی نعمتی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 579-599

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.300923.1007815

چکیده
  امروزه وضعیت زنان در هر کشوری شاخصی مهم جهت بررسی رشد و توسعة انسانی در آن کشور محسوب می‏شود. در‌واقع، بررسی پیشینة تاریخی جایگاه زنان تاریخچة فراز و فرود حیات فردی و اجتماعی آنان را روشن و مسیر ایشان را در راه رسیدن به توسعه آشکار می‏کند. اما آنچه ‏چنین مطالعاتی را کامل‏تر می‏کند، بررسی واکنش مردان سیاستمدار در هر دورة تاریخی ...  بیشتر

تحلیل ساختاری تأثیر سکوت و آوای سازمانی بر اشتیاق شغلی و سلامت سازمانی زنان پرستار

سارا محمدی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 601-617

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.315084.1007930

چکیده
  امروزه بیمارستان‏ها علاوه‏بر شاغلان حرفه‏ای و توانمند، نیازمند پرستاران سالم، مشتاق و علاقه‌مند به‏کارند. وجود کارکنان سالم با اشتیاق شغلی بالا سال‌هاست مورد توجه بسیاری از پژوهش‌گران رفتاری و روان‏شناسان صنعتی و سازمانی قرار گرفته و تلاش برای شناسایی عوامل پیش‏بین آن مورد مطالعة آن‌هاست. از عوامل تهدیدکنندة اشتیاق ...  بیشتر

سلامت جنسی به‌مثابۀ مسئله‌ای اجتماعی: بازسازی معنایی سلامت جنسی در میان زنان متأهل شهر تبریز

توکل آقایاری هیر؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ مهناز کاتبی علی آبادی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 619-642

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.314986.1007927

چکیده
  سلامت جنسی حالتی از بهزیستی جسمی، روان‌شناختی و فرهنگی‌ـ اجتماعی مرتبط با تجارب جنسی است که از مؤلفه‌های اصلی توسعة انسانی و پایدار قلمداد می‌شود. این بخش از سلامت شاید بر‌خلاف سایر ابعاد سلامتی بیشتر مستلزم اتخاذ و حفظ رویکردی مثبت و محترمانه به موضوعات و مسائل جنسی و همچنین تجربة جنسی مطمئن و به ‌دور از تهدید، تبعیض و خشونت است. ...  بیشتر

از تبعیض جنسیتی به سوی برابری و رشد اقتصادی (مطالعۀ کشورهای درحال توسعه)

زیدالله زاهد؛ زهرا نصراللهی؛ منصور مهینی ‌زاده

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، صفحه 643-662

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.311205.1007897

چکیده
  سرمایه‌ی انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی که می‌تواند سبب ارتقاء و بهبود فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی شود. دراین­میان زنان معرف نیمی از جمعیت و یکی از ارکان خانواده و جوامع را تشکیل می‌دهند، بهره‌گیری از استعداد و توانایی‌های آن‌ها به عنوان سرمایه‌ی انسانی بر رشد اقتصادی حائز اهمیت است.  با این حال، وجود تبعیض ...  بیشتر