اخلاق مراقبت زنانه و بازاندیشی در مفهوم خودآئینی

سارویه مذهبی؛ رضا نصیری حامد

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.297548.1007794

چکیده
  خودآئینی از مؤلفه‏های مهم دوران مدرن در قلمرو نظریه‌های سیاسی و اخلاقی به شمار می‏آید که دو رکن مهم آن یکی باور به استقلال رأی آدمی در مقام تشخیص حقیقت و دیگری توان پی‏جویی اهداف خویش در عرصة عمل است. اخلاق مراقبت، به‌ویژه آرای کارول گیلیگان، با تأکید بر هویت رابطه‏ای (نسبتی) که به‌ویژه در زنان و شخصیت اخلاقی و مشی روان‏شناختی ...  بیشتر

بررسی تأثیرات تبعیض جنسیتی بر میزان مشارکت‌پذیری زنان روستایی (منطقۀ مورد مطالعه: دهستان‌های گلمکان و رادکان شهرستان چناران)

طاهره صادقلو؛ شادی خوب؛ شیرین صاحبی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 23-53

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.291192.1007738

چکیده
  در جهان امروز، کسب شخصیت اجتماعی وابسته به مشارکت و خارج شدن از دایرة فعالیت‌های شخصی در جهت توسعه امری ضروری است. از‌این‌روست که مشارکت زنان به‌منزلة بخش مهمی از نیروی توسعه و نابرابری جنسیتی به‌منزلة یکی از مسائل و مشکلات مهم‏ جامعه شناخته شده‏ است. زنان روستایی، به‌عنوان عناصر تأثیرگذار فضاهای روستایی، به علت ناآگاهی از ...  بیشتر

دوآلیتۀ تبعیض و امید، نظریه‌ای زمینه‌ای از تراژکتوری شکل‌گیری تبعیض جنسیتی میان زنان طبقۀ متوسط شهر تبریز

علی روحانی؛ محدثه عابدی دیزناب

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 55-79

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.290289.1007723

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعة تراژکتوری شکل‏گیری تبعیض جنسیتی در زندگی زنان طبقة متوسط شهر تبریز پرداخته است. با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریة زمینه‏ای و با استفاده از نمونه‏گیری نظری تعدادی از زنان شهر تبریز انتخاب و مطالعه شدند. فرایند نمونه‏گیری نظری تا اشباع داده‏ها ادامه یافت. اطلاعات گردآوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، ...  بیشتر

تحلیل روایت جنسیتی از جدایی

سمیه عرب خراسانی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 81-104

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.294468.1007765

چکیده
  تحلیل روایت جنسیتی از جدایی در پی بررسی مسئلة جدایی از منظری سه‌گانه شامل روایت داوطلبان ورود به خانواده، ساختار جنسیت و نهاد خانواده است. برآیند این سه منظر، جایگاه و نقش مؤثر ساختار جنسیت در هویت تجویزی خود و نهاد خانواده در قاعده‏های جنسیتی و کارکردهای خاص آن را نشان می‌دهد. جهت نیل به این هدف از رویکرد تحلیل روایت و از مشارکت ...  بیشتر

طرد از میدان آموزش و بازتولید نابرابری جنسیتی: تحلیل روایت زنان روستاهای شهرستان دهگلان

حسین دانش مهر؛ کمال خالق پناه؛ سهیلا زندی سرابسوره

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 105-129

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.294971.1007772

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال روایت‏های زنان روستایی از نابرابری جنسیتی در میدان آموزش است، این مقاله ضمن تفسیر موقعیت‏های فرودستی آنان، به کاوش در روایت زنان از وضعیت مناسبات آموزش‌ـ جنسیت و عوامل برسازندة طرد از میدان آموزش و نابرابری جنسیتی در میدان آموزش می‌پردازد. برای این منظور از دستگاه نظری پی‏یر بوردیو به‌عنوان راهنمای کار ...  بیشتر

تأثیر جنسیت مدیران ارشد بر نگه‏ داشت وجه نقد شرکت: آزمون تجربی نظریه ‏های ذخیرۀ احتیاطی و نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران

روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ پوریا کاظمی؛ هومن آدمن

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.294958.1007771

چکیده
  شناسایی عوامل مؤثر بر نگه‏داشت وجه نقد اهمیت زیادی دارد، زیرا کسری یا مازاد در نگه‏داشت وجه نقد می‏تواند شرکت‏ها را با مشکلات زیادی رو‌به‌رو کند. نتایج پژوهش‏های اخیر نشان داد که یکی از عوامل تأثیرگذار بر نگه‏داشت وجه نقد، جنسیت مدیران است که در‌خصوص چگونگی این تأثیر دو نظریة رقیب در ادبیات مالی و حسابداری مطرح شده است. ...  بیشتر

تأثیر برابری جنسیتی درون خانواده بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر

احمد دراهکی؛ رضا نوبخت

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 151-172

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.294291.1007761

چکیده
  هنگامی که مفهوم برابری جنسیتی در تبیین باروری استفاده می‌شود، اغلب در رابطه با تغییرات تحصیلات و وضعیت اشتغال زنان تقلیل می‌یابد؛ در‌حالی‌که بخش مهمی از برابری جنسیتی به حوزة خانواده بر‌می‌گردد. با بهره‌گیری از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای 600 زن 18 تا 44 سالة واجد شرایط در نقاط شهری استان بوشهر مطالعه شدند. نتایج تحلیل خوشه‌ای ...  بیشتر