تبیین نگرش نسلی به زن در جامعه ایران

تقی آزاد ارمکی؛ غلامرضا غفاری

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  در این مقاله نگرش نسلی به موضوع جنسیت در قالب سه نسل جوان، میانسال و سالخورده مورد بررسی قرار گرفته و هدف پاسخگویی به سه پرسش زیر است : 1. آیا نسل‏های مختلف نگاه و نگرش متفاوتی نسبت به زن دارند؟ 2. آیا این تفاوت در جامعه شهری و روستایی به صورت یکسان وجود دارد؟ 3. آیا نگرش نسلی میان دو جنس زن و مرد تفاوت دارد؟ نتایج آزمون آماری برروی داده‏های ...  بیشتر

همسر آزاری

بشیر نازپرور

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  مطالعات انجام شده درمورد پدیده همسر آزاری حاکی ازآن است که خشونت دوران کودکی‏در مردان همسر آزار زیاد است. درخانواده‏هایی که فرزندان کتک خوردن مادران خودرا تجربه کرده‏اند، در بزرگسالی، دختران تمایل به‏تحمل همسرآزاری دارندوپسران، کتک‏زدن همسرراحق قانونی خودمی‏دانند. این مقاله در پی شناخت پدیده همسر آزاری و عوامل ظهور این پدیده ...  بیشتر

خشونت علیه زنان وعوامل موثر برآن

امرالله رئیسی سرتشنیزی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  زنان به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی (در خانه پدر، شوهر) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‏گیرند. متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای جوامع و هم برای زنان، این مسأله مورد توجه دولتها چندان که باید واقع نشده است. توجه به بعد خشونت پنهان یعنی خشونتی که در خانواده‏ها وجود دارد ولی بدلایل گوناگون به مراکز ...  بیشتر

زمان و مکان در فقه : تحولات قانونگذاری در حقوق زنان

یوسف درویشی هویدا?

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  این مقاله نقش زمان و مکان در فقه، تاثیر آن در تغییر آراء فقها و رابطه آن با حقوق زنان را مورد بررسی قرار داده است. زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در فقه است و عاملی مهم در تغییر وتبدیل آراء فقها محسوب می‏شود. منظور از آن دگرگونی‏هایی است که در جامعه انسانی به وقوع می‏پیوندد و سبب می‏شود که حکم به تبعیت از موضوع تغییر یابد، فتوای فقیه ...  بیشتر

تحلیل جنسیتی وتجربه عملی آن در ایران

شراره ورزگر

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  این نوشتار باهدف معرفی تحلیل جنسیتی، برای آشنایی برنامه ریزان وتدوین کنندگان پروژه‏های توسعه با این بحث ‏وتجربه عملی آن درایران تدوین شده‏است. تحلیل جنسیتی نوعی روش‏شناسی است که تصویر جامعی ازسهم ونقش زنان و مردان را درجامعه مورد نظر به نمایش می‏گذارد. زمینه‏های مشابهت و تفاوت نیازهای زنان و مردان و آنجا که نقش‏های آنها مکمل ...  بیشتر

شناخت زنان روستایی با کاربرد روش تحقیق کیفی

عبدالرضا اسدی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  کاربرد روش‏های کیفی و مشارکتی در مسائل توسعه روستایی نشان می‏دهد با این روش‏ها نیز می‏توان به نتایجی مشابه روش‏های کمی با ژرفانگری بیشتری دست یافت. مقاله حاضر براساس یافته‏های پژوهشی که با استفاده از روش ارزیابی به شیوه مشارکتی انجام شده، تنظیم گردیده است. این پژوهش با هدف شناخت و دستیابی به اطلاعات در چهار محور اساسی در حوزه مطالعات ...  بیشتر

ارائه خدمات مالی به زنان : مروری بر تجربیات جهانی

محمد مهدی رحمتی؛ محمد سزاوار

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  این مقاله نگاهی اجمالی به تجربه کشورهای جهان در زمینه ارائه خدمات مالی به زنان دارد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای در حال توسعه اسلامی و غیراسلامی و توسعه یافته می‏باشد در این کشورها سازمانهای دولتی یا غیردولتی برای ارائه خدمات مالی به زنان تاسیس شده‏اند. اهداف تاسیس، روش کار، حوزه فعالیت وچارچوب عملکردی این سازمانها بصورت خلاصه ...  بیشتر

حکومت زنان در روستای اسک

مرتضی فرهادی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  مراسم حکومت زنان در سه روستای «اسک» و «افوس» و «توچه غاز» در ایران گزارش شده است. این مقاله اهداف و چگونگی برگزاری این مراسم را در روستای اسک که در 90 کیلومتری شمال شرقی تهران واقع شده، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و همچنین مشاهده مشارکتی توسط دانشجویان دختر گزارش می‏کند. در گذشته این مراسم دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ...  بیشتر

عقلانیت و استدلال ؛ گفتگو میان نسل‏ها و زنان و مردان

حمید عبداللهیان

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  این مقاله کوششی است برای نقد عام گرایی در مبانی معرفت شناختی علوم اجتماعی و کاربرد مفهوم عقلانیت در دوران مدرنیته، به گونه‏ای که این نقد به بازسازی این مبانی در فرآیند فهم استدلال و تولید دانش توسط نسل‏ها، جنسیت ها و ... کمک کند. کاربرد مفهوم عقلانیت به معنای پوزیتیویستی و عام گرایانه‏اش موجب نادیده انگاشتن خصلت‏های عقلانی و منحصر ...  بیشتر