توسعه روستایی
آسیب شناسی چالش ها و مشکلات دختران در جوامع روستایی (مورد مطالعه‌: دهستان ماهیدشت شهرستان کرمانشاه)

فرحناز رستمی؛ ماریه صحرایی؛ طاهره ملکی؛ فاطمه ساسانی؛ مهنا شاهمرادی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 489-506

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54531

چکیده
  توسعۀ منابع انسانی عامل کلیدی و پیش‌شرط لازم برای دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی به‌شمار می‌رود. در این بین توجه به زنان و دختران روستایی، به‌منزلۀ نیمی از منابع انسانی بالقوۀ فعال جوامع روستایی، بر کسی پوشیده نیست. از‌این‌رو، جهت تحقق رشد و توسعة بلندمدت در این جوامع، پرداختن به مسائل و مشکلات آنان ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین، ...  بیشتر

جامعه شناسی
مطالعۀ کیفی شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری ازدواج موقت زنان

عبدالحسین کلانتری؛ سهیلا صادقی فسایی؛ صدیقه رضانیا

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 507-523

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54532

چکیده
  هرچند ازدواج موقت یکی از اشکال ازدواج‏های مشروع به لحاظ تطابق با نهادهای حقوقی و دینی حاکم بر جامعۀ‏ ایران است، در پژوهش حاضر به‌منزلۀ یک سنت اجتماعی و قرائت عرفی‌شده یک حکم دینی مورد توجه بوده است. در این مطالعه، به درک و تصوری که از عوامل زمینه‏ساز و انگیزه‏های ازدواج موقت زنان وجود دارد پرداخته شده است. این مهم از طریق روش ...  بیشتر

اقتصاد
سنجش عوامل جمعیتی مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان در منطقۀ شهری ایران

زهرا میلا علمی؛ شهریار زروکی؛ سیده مونا مهدوی‌چابک

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 525-544

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54533

چکیده
  امروزه، میزان مشارکت زنان در بازار کار به‌منزلۀ یکی از عوامل توسعه‏یافتگی جوامع شناخته‏ می‏شود؛ از‌این‏رو، این پژوهش به بررسی عوامل اثرگذار مانند آموزش، وضعیت زناشویی، سن زن، و سرپرست خانوار بودن زن بر احتمال مشارکت زنان در بازار کار می‏پردازد. بدین منظور، از ریزداده‏های طرح هزینه‌ـ درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران ...  بیشتر

کارآفرینی
سنجش عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه

غلامحسین حسینی نیا؛ احمد یعقوبی فرانی؛ رضا سیدین

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 545-558

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54534

چکیده
  برنامه‌ریزی برای توسعة کسب‌وکارهای زنان روستایی در گام نخست نیازمند شناسایی عوامل بهبود‌دهندۀ عملکرد این‌گونه کسب‌وکارهاست. بر همین اساس، در پژوهشی پیمایشی به بررسی ماهیت و کیفیت اثر‌گذاری هر‌یک از عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد کسب‌وکارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه پرداخته شده است. جامعۀ آماری تحقیق را زنان روستایی ...  بیشتر

مطالعات زنان
سنخ بندی دوستی‌های بین دو جنس (مورد مطالعه: دختران جوان شهر کرمانشاه)

محسن نیازی؛ لیلا پرنیان

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 559-576

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54535

چکیده
  هدف این تحقیق سنخ‌شناسی روابط با جنس مخالف در بین دختران جوان است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی، با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌محور و به‌کارگیری تکنیک مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته و تعاملی انجام شد. جامعة مطالعه‌شده در این پژوهش دختران جوان 19ـ30 سالة ساکن در شهر کرمانشاه بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری، با 48 نفر از ...  بیشتر

اکولوژی و محیط زیست
سنجش عوامل مؤثر بر محیط‌ زیست‌گرایی زنان ایرانی

امیر ملکی؛ پروین علی پور

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 577-592

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54536

چکیده
  بحران محیط زیست، امروزه یکی از گرفتاری‌های مهم جهانی به‌شمار می‌رود. مواجهه با این بحران به‌منزلۀ یک تلاش جمعی نیازمند ایجاد نگرش‏های محیط زیست‌گرایانه در مردم است. آنچه در این زمینه درخور تأمل است شناسایی عوامل مؤثر بر محیط‏زیست‏گرایی افراد مختلف جامعه، بالاخص زنان است، زیرا بنا بر دو محور اصلی نظریۀ اکوفمنیسم، یعنی رابطۀ ...  بیشتر

توسعه روستایی
اکوتوریسم و توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستای شیب‌دراز، جزیره قشم)

لیلا وثوقی؛ مهدیه قاسمی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 593-610

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54537

چکیده
  با توجه به وجود نابرابری‌های جنسیتی که عمدتاً در بسیاری از جوامع علیه زنان دیده می‌شود، بحث توانمندسازی آن‌ها در سال‌های اخیر اهمیت خاصی یافته است. در این زمینه، تحقیقات بسیاری به رابطۀ کارایی نقش اکوتوریسم در توانمندسازی جامعۀ محلی، از طریق جلب مشارکت آنان در فعالیت‏های گردشگری، تأکید کرده است. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر ...  بیشتر

مطالعات زنان
تبیین فرسودگی شغلی زنان شاغل با تأکید بر نقش متغیرهای سازمانی و روان شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه فنی و حرفه ای و آزاد اسلامی شیراز)

محمدحسن صیف؛ میترا یادگار

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 611-626

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54538

چکیده
  فرسودگی شغلی سندرمی مشتمل بر خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، و کاهش موفقیت فردی است که افراد به دلیل مواجهه با استرس‏های فیزیکی، روانی، و هیجانی در معرض آن قرار می‏گیرند. از جمله ضرورت‏های این پژوهش، ناکافی بودن پژوهش در خصوص جامعۀ زنان است. هدف پژوهش حاضر تبیین فرسودگی شغلی زنان شاغل با تأکید بر نقش متغیرهای سازمانی و روان‌شناختی ...  بیشتر