دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 489-626 
3. مطالعۀ کیفی شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری ازدواج موقت زنان

صفحه 507-523

10.22059/jwdp.2014.54532

عبدالحسین کلانتری؛ سهیلا صادقی فسایی؛ صدیقه رضانیا