جامعه شناسی
شرایط و استراتژی‌های مصرف شیشه میان زنان معتاد (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

داریوش بوستانی؛ الهام کرمی زاده

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61984

چکیده
  اعتیاد یکی از مسائل اجتماعی برجسته در ایران است که اغلب مسئله‏ای مردانه تلقی می‌شود. اما واقعیت این است که زنان نیز با این پدیده درگیرند. آنچه در حال حاضر با آن مواجهیم گرایش به سوء مصرف موادمخدر صنعتی در میان زنان است. با توجه به نقصان کارهای پژوهشی و به‌خصوص کارهای کیفی در این حوزه، پژوهش حاضر به بررسی شرایط (علّی، مداخله‏گر، ...  بیشتر

شهرسازی
شناسایی و تحلیل مؤلفه‏ های مؤثر‏ بر حضور عادلانۀ زنان در فضای عمومی شهری (مطالعۀ موردی: بوستان شوش تهران)

هاشم دادادش پور؛ احمد یزدانیان؛ وحید کشت کار

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 21-43

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61985

چکیده
  فضاهای شهری از آن حال که عرصۀ حضور گروه‏های اجتماعی مختلف هستند، در آن‌ها همواره یک جریان دائمی طرد و شمول به چشم می‏خورد. جریان دوگانه که نوعی رقابت فضایی است، در‌نهایت به طرد یا پذیرش، حضور یا عدم حضور یکی از طرفین منتج می‏شود. امروزه، در جامعۀ ما، به‌رغم تحقیقات متعدد تحت عناوین گوناگون در ارتباط با جنسیت، فضاهای شهری، که ...  بیشتر

مطالعات زنان
جنسیت و اخلاق مراقبت در فلسفۀ اخلاق فمنیستی

محمد تقی کرمی قهی؛ محسن اخباری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61986

چکیده
  دغدغۀ مشترک برخی اندیشمندان فمنیست واکاویِ نسبت میان جنسیت و اخلاق است. از این منظر، فمنیست‌ها اخلاق سنتی را به دلیل نادیده‏گرفتن یا کم‌اهمیت‌دانستن ارزش‌های فرهنگی و نیز تجربۀ اخلاقی زنان با نگاهی مردسالارانه نقد کرده‏اند. از‌این‏رو، ‌با طرح نظریات و رویکردهای گونا‌گون به بازاندیشی اخلاق سنتی پرداخته و سعی کرده‏اند ...  بیشتر

توسعه روستایی
مطالعۀ کیفی مسائل و مشکلات دختران روستایی دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه

امیرحسین علی بیگی؛ نسرین افشار؛ مهنا شاهمرادی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61987

چکیده
  در کشور ما، موانع متعددی در راستای تحقق مشارکت پویای دختران روستایی در توسعه وجود دارد. شاید بتوان اذعان داشت که دختران روستایی کم‌نصیب‌ترین افراد جامعۀ روستایی هستند. شناسایی مسائل دختران روستایی می‏تواند زمینه‌ساز رفع موانع توانمند‌سازی بخشی از نیروی جوان روستایی باشد، لذا هدف این پژوهش شناسایی مشکلات دختران روستا با بهره‏گیری ...  بیشتر

علوم سیاسی
نقش جنسیت در مصرف‌گرایی سیاسی شهروندان

محمودرضا رهبرقاضی؛ امین کوشکی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61988

چکیده
  در عصر جدید، کانون توجه مردم به سیاست از حوزه‏های عمومی به حوزه‏های خصوصی، از تعلقات جمعی به تعلقات شخصی و از ایدئولوژی‏های یکسان‏ساز به هویت‏های فردی در حال حرکت بوده است. از طرف دیگر، سیاست‏های جدید، شیوه‏ای از مشارکت را پیشنهاد می‏دهند که از طریق زیر سؤال بردن مشروعیت ساختارهای موجود، با کانال‏های ارتباطی موجود ...  بیشتر

مطالعات زنان
بررسی وضعیت اوقات فراغت زنان در جامعۀ روستایی (مطالعۀ موردی: روستای حسن‌آباد سنجابی در شهرستان دلفان)

زهرا فرضی زاده؛ محبوبه بابایی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 101-122

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61989

چکیده
  موضوع اوقات فراغت، نحوۀ گذران آن توسط گروه‌های مختلف مردم و پیامدهای احتمالی آن، مبین رسوخ شیوه‌های جدید در زندگی کنونی بشر است. اوقات فراغت، با همۀ ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، اوقات مؤثری است که در زمان‌ها و فضاهای مختلف توسط همۀ گروه‌ها و اقشار اجتماعی به شیوه‌های مختلف مصرف می‌شود. فهم چگونگی گذران اوقات فراغت بین ...  بیشتر

مطالعات زنان
بررسی تطبیقی وضعیت زنان در کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا

یعقوب فروتن؛ مینا شجاعی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 123-147

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61990

چکیده
  وضعیت زنان در چند دهۀ اخیر در بیشتر نقاط دنیا پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. بااین‌حال، شکاف جنسیتی هنوز در بسیاری از جوامع وجود دارد. این پژوهش، با استفاده از شاخص‌های بین‌المللی سنجش وضعیت زنان، به بررسی تطبیقی کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال افریقا از حیث توسعۀ جنسیتی، نابرابری و شکاف جنسیتی می‌پردازد. روش این پژوهش تحلیل ثانویۀ ...  بیشتر