جامعه شناسی پزشکی
مطالعۀ برخی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‏ اشتهایی عصبی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر همدان

علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی؛ زهرا صمدی اخی‌جانی؛ فرشته بهروز

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62351

چکیده
  اگرچه در قرون گذشته شاخص یک زن سالم، جذاب و نرمال، بدنی فربه و درشت بود، ارزش‏های شایع در زمان حال بنا به عوامل ترویج‌دهندة آن‌ها الگوی دیگری را ارائه می‌دهند. داشتن بدن لاغر، ظریف و کشیده ارزش‌هایی‌اند که زنان بنا به نسبت ممارستشان با این ارزش‌ها در پی آن‌اند. طلب این شکل خاص از بدن، بر‌اساس ارزش‏های اجتماعی منسوب به بدن نرمال ...  بیشتر

مطالعات زنان
مطالعۀ کیفی موانع ارتقای شغلی و مدیریتی بانوان

رضا اسماعیل‌پور؛ حمیدرضا تفقدی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 169-185

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62352

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل عواملی است که مانع پیشرفت و ارتقای شغلی بانوان در سازمان‌ها می‌شوند. در این تحقیق، از روش‌شناسی کیفی و رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار استفاده شده و طی فرایند تحقیق، با 16 نفر از بانوان، در طول 4 ماه، از خرداد تا شهریور 1395، در مناطق 2 و 4 و 13 و 16 و 22 شهرداری تهران مصاحبه شد. با مرور چندباره و تحلیل مصاحبه‌های مکتوب‌شده، ...  بیشتر

اقتصاد
اثر ازدواج بر میزان خدمات خانه ‏داری زنان ساکن شهر تهران

وحید مهربانی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 187-204

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62353

چکیده
  بررسی پیامد ازدواج برای زنان، به‌خصوص در رابطه با میزان فعالیت در خانه،‌ به‌منزلۀ بدیلی برای عرضۀ کار بازاری، محور اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می‏دهد. تحلیل رفتار بهینه، در قالب یک الگوی اقتصاد خُرد، نشان می‏دهد که زنان پس از ازدواج از عرضۀ کار خود در بازار اشتغال می‌کاهند و بر فعالیت خانه‏داری خود می‏افزایند. در این پژوهش، ...  بیشتر

ارتباطات
زنان و کنش‌گری در رسانه‌های اجتماعی (مطالعۀ موردی: صفحۀ فیس‌بوکی «آزادی یواشکی زنان»)

حامد طالبیان؛ سارا طالبیان

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 205-222

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62354

چکیده
  «آزادی یواشکی زنان» نام یکی از صفحات مشهور فیس‌بوک به زبان فارسی است که خواستار اعتراض به حجاب اجباری و تظاهرات برای آزادی پوشش زنان در ایران است. اساس ایجاد این صفحه و فعالیت‌های آن به‌منزلۀ «جنبشی اجتماعی» توصیف شده است و بعضی از رسانه‌های غربی ادعا می‌کنند این صفحه یک جنبش اجتماعی موفق برای زنان ایرانی است و سکویی ...  بیشتر

جامعه شناسی
تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ شهر ساوه در حوزۀ روابط خانوادگی و اجتماعی

فریده خلج آبادی فراهانی؛ فاطمه تنها؛ فاطمه ابوترابی زارچی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 223-240

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62355

چکیده
  امروزه، تعداد زنانی که همسران خود را بر اثر طلاق از دست داده‌‌اند رو به افزایش است. این زنان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی معمولاً تغییراتی را در روابط خود تجربه می‏کنند. این تحقیق با هدف کشف تجربیات زیستة زنان زیر 35 سال مطلقه از تغییرات در روابط خانوادگی و اجتماعی پس از اطلاق در شهر ساوه انجام شد. مصاحبه‌شوندگان از نظر وضعیت ...  بیشتر

مطالعات زنان
نیازهای دانشی و اجتماعی زنان روستای قزل‌تپۀ علی ‏قلی استان زنجان برای مدیریت جامع حوضۀ آبخیز

اسماعیل کرمی دهکردی؛ رقیه بابائی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 241-264

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62356

چکیده
  زنان روستایی نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارهای روستایی دارند و می‏توانند در برنامه‏های مدیریت پایدار منابع طبیعی نقش بسزایی ایفا کنند. هدف این پژوهش بررسی فعالیت‏های معیشت زنان روستایی و نیازهای مرتبط آنان برای ارتقای ظرفیت‏های دانشی و اجتماعی آن‌هاست. پژوهش با استفاده از یک مطالعة موردی و فنون ارزیابی سریع مشارکتی در روستای ...  بیشتر

مطالعات زنان
مواجهۀ زنان با اختلال در احساس آرامش در زندگی زناشویی

سوسن باستانی؛ شهره روشنی؛ نهله غروی نائینی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 265-289

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62357

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعۀ نحوۀ مواجهه با اختلال در احساس آرامش در زندگی زناشویی بین زنان متأهل ساکن شهر تهران بوده است. این پژوهش با استفاده از روش نظریۀ زمینه‏ای و به‌کارگیری تکنیک مصاحبة عمیق انجام شده است. زنان در مواجهه با اختلال در احساس آرامش، که حاصل شکاف بین هست‏ها و خواست‏ها بوده، به مجموعه‏ای از راهبردها با دو رویکرد کلی ...  بیشتر