اقتصاد
تحلیل پویا از تاثیرات اقتصادی تحولات ساختاری جمعیت در دهه های آتی کشور ایران ( با تاکید بر نقش زنان)

عمران قیصر؛ سیما اسکندری سبزی؛ علی سلمان پور؛ سید یوسف حاج اصغری

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.362558.1008358

چکیده
  با توجه به اینکه جمعیت و تحولات آن یکی از چالشی ترین مسائل دهه های آتی کشور خواهد بود و تاثیرات و پیامدهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ... با خود به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تحلیل پویای تاثیرات اقتصادی تحولات ساختاری جمعیت در دهه های پیش رو با تاکید بر نقش زنان به مطالعه و بررسی این روند می پردازد. لذا این پژوهش برای درک ...  بیشتر

اقتصاد
واکاوی موانع مشارکت اقتصادی زنان در استان یزد (یک مطالعۀ کیفی)

نگین فلاح حقیقی؛ زینب شریفی؛ حامین احمدی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 39-65

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.363270.1008365

چکیده
  در حال حاضر توسعۀ اقتصادی بدون مشارکت اقتصادی زنان امکان‌پذیر نیست. با وجود این، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در سطح مطلوبی قرار ندارد. بر اساس آخرین آمار، استان یزد رتبۀ دوم را از لحاظ نرخ بیکاری زنان دارد. از این‌رو، این تحقیق با هدف واکاوی موانع مشارکت اقتصادی زنان در استان یزد انجام گرفت. در این مطالعه از روش تحقیق کیفی بهره ...  بیشتر

مطالعات زنان
واکاوی تجارب زیستۀ زنان زندانی: از حسرت کودکی تا تداوم جرائم

مهناز فرهمند؛ سمیه سعادتی فر؛ فاطمه دانافر

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 67-87

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.357455.1008330

چکیده
  کودکان آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه‌اند که تجربیات، ذهنیت و کیفیت تعاملات کودکی، وضعیت بزرگسالی آنان را رقم می‌زند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیستۀ کودکی زنان زندانی و تداوم آن در وضعیت فعلی آنان است. این پژوهش مطالعه‌ای کیفی و به روش پدیدارشناسی هرمنوتیک انجام شده است. داده‌های مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری با ...  بیشتر

مطالعات زنان
تجربۀ زیستۀ مادران دارای فرزند با ناتوانی‌های ذهنی- حرکتی (مقدمه‌ای بر چالش‌های روان‌شناختی مواد 53 و 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)

پروانه علایی؛ مریم حکم آبادی قشونی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 89-113

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.359021.1008339

چکیده
  در سال‌های اخیر به دلیل کاهش نرخ فرزندآوری، در نظام سیاست‌گذاری تلاش‌هایی شده است که از آن‌جمله می‌توان به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، مصوب اسفند 1399 اشاره کرد. در موادی از این طرح به تحدید غربالگری اشاره‌شده که هدف از انجام‌دادن این پژوهش شناسایی ملاحظات فردی- اجتماعی حذف غربالگری مادران باردار پیش از تولد فرزند است. روش ...  بیشتر

مطالعات زنان
تجربه بلوغ دربین دختران تک‌والدِ پدر سرپرست؛ یک مطالعه کیفی در شهر یزد

احمد کلاته ساداتی؛ فاطمه عادل خواه؛ فائزه شمس الدین قطرم

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 115-142

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.359676.1008343

چکیده
  بلوغ، پدیده‌ای زیستی، پیچیده و یک برساخت اجتماعی است که به‌صورت متفاوتی در دختران درک و تجربه می‌شود. دختران نوجوانی که در خانواده‌های پدرسرپرست زندگی می‌کنند، ممکن است به دلیل فقدان مادر با چالش‌های خاصی در دوران قاعدگی مواجه شوند. هدف از پژوهش حاضر فهم تجربه قاعدگی و مسائل خاص دختران پدرسرپرست در دوران بلوغ است. پژوهش حاضر، ...  بیشتر

مطالعات زنان
تجربه زنان از تقسیم کارخانگی

حمیده دباغی؛ کوثر محمدی؛ سمیه جمشیدی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 143-167

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.358844.1008338

چکیده
  تقسیم کار خانگی یا توزیع مسئولیت ها و کارهای ضروری به جهت حفظ و نگهداری خانه و افراد خانواده، از زمان صنعتی شدن به بعد از نظر تاریخی، متحول شده و به عنوان یک پدیده اجتماعی در مباحث دانشگاهی- از دهه 1970 به بعد-اهمیت یافته است. زمینه های اجتماعی و اقتصادی همواره در تاریخ تحولات خانواده، بر نوع روابط و تعاملات زن و مرد و نقشهای جنسیتی آنها ...  بیشتر

جغرافیا
ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت پارک های درون‌شهری(مورد مطالعه: پارک بانوان لاله شهر نورآباد)

ابوذر وفایی؛ کامران دولتیاریان

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 169-203

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.360304.1008345

چکیده
  پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی به عنوان بخشی از بافت اکولوژیک شهرها می‌باشند تا جایی که حیات زیست‌محیطی و پایداری شهرها به آنها وابسته است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت پارک‌های درون‌شهری در شهر نورآباد لرستان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بانوان ...  بیشتر

روانشناسی
تدوین مدل علی ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن بر اساس سرمایۀ روان‌شناختی و بهزیستی معنوی در زنان متقاضی جراحی بینی: نقش میانجی همنوایی اجتماعی

مرضیه سالاروند؛ فرح نادری

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 205-244

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.357973.1008334

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل علّی ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن بر اساس سرمایۀ روان‌شناختی و بهزیستی معنوی در زنان متقاضی جراحی بینی: نقش میانجی همنوایی اجتماعی است. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی زنان متقاضی جراحی بینی مراجعه‌کننده به پزشکان متخصص جراحی ...  بیشتر

جامعه شناسی
نگرش به هویت مادری و قصد فرزندآوری: مطالعه‌ای در میان زنان دارای حداقل یک فرزند مناطق شهری شهرستان کاشان

احمد دراهکی؛ معصومه اخوان ارمکی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 245-270

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.358149.1008335

چکیده
  مادر شدن جنبۀ مهمی از زندگی زنان است که با دو کارکرد مهم زایش و پرورش فرزند، نمود پیدا می‌کند. با ظهور مدرنیته، مادرشدن و مادری کردن به‌عنوان نقش اصلی زنان مورد پرسش و بازتعریف قرار گرفته است. بررسی نگرش به هویت مادری در ارتباط با تمایلات فرزندآوری زنان می‌تواند در شناخت تحولات باروری در ایران کمک‌کننده باشد. در این راستا 385 نفر از ...  بیشتر

مدیریت
تأثیر پدیدۀ صخرۀ شیشه‌ای بر شکل‌گیری انسداد سازمانی و سکوت سازمانی با نقش تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک‌شده (مورد مطالعه: کارکنان زن دانشگاه تهران)

راضیه آقابابایی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 271-292

https://doi.org/10.22059/JWDP.2024.364782.1008379

چکیده
  عدم پیشرفت شغلی زنان در سازمان‌ها می‌تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی مانند انسداد سازمانی، سکوت سازمانی و نظایر آن شود. این عدم پیشرفت شغلی زنان در سازمان‌ها، به پدیدۀ صخرۀ شیشه‌ای معروف است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پدیدۀ صخرۀ شیشه‌ای بر شکل‌گیری انسداد سازمانی و سکوت سازمانی با نقش تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک‌شده ...  بیشتر