دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی

unknown

دوره 1، شماره 7 ، آذر 1382

چکیده
  این مقاله با استفاده از نظریه توانمند سازی به موضوع دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی می پردازد . این نظریه مبتنی بر پنج مرحله رفاه – آگاهی – دسترسی – مشارکت و کنترل است و به برابری جنسیتی در فرایند توسعه توجه دارد . این پژوهش با روش پیمایشی در شهر تهران انجام شده است و سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد : زنان تا چه حد با نظام اعتباری ...  بیشتر

مقایسه میزان هموابستگی در زنان با نقش های جنسیتی گوناگون (زنانه،مردانه،دوجنسیتی،نامتمایز)

شادی شریفی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  برخی از فمینیست ها به مفهوم هموابستگی بعنوان یک اختلال یا بیماری در زنان انتقاد کردند و هموابستگی را حاصل تجویزهای اجتماعی(نقشهای جنسیتی زنانه) دانستند، به دنبال این انتقاد در پژوهش حاضر میزان هموابستگی در زنان با نقش های جنسیتی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. روش تحقیق علی – مقایسه ای بوده و نونه مورد مطالعه 174 نفر از زنان متأهل شهر ...  بیشتر

آگاهی از نابرابری جنسیتی : مدلی برای سنجش میزان شناخت از نابرابری های جنسیتی

منصوره اعظم آزاده

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1384

چکیده
  رویکردهای معاصر گرچه به تضعیف هویت و آگاهی طبقاتی رای می دهند در مقابل به تقویت جنسیت به عنوان جنبه فعال و سیاسی آن می پردازند. رشد آگاهی در زنان و هویت یابی زنانه بخشی به درگیری آنها در تعاملات اجتماعی و حوزه عمومی و بخش دیگر به فعالیت های آگاهی بخش جنبش های زنان نسبت داده می شود. باور عمومی بر این است که حتی زنانی که به نحوی این حرکت ...  بیشتر

نسلها و نگرشهای جنسیتی : سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی

حمید عبداللهیان

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  این مقاله برآن است تا نشان دهدجداسازی تجربی دو جنس برای مطالعه تفاوت های نگرشی آنان اگرچه به لحاظ محدودیت های ساختاری امکان پذیر نیست، اما با یک کوشش نظری پیچیده می توان اهمیت آن را برای فراهم کردن فهم تفاوتهای نسلی – جنسیتی و سیر تحولات ایران معاصر نشان داد. براین اساس ، این مقاله نشان خواهد داد که فهم تحولات نگرشی در میان دو جنس با ...  بیشتر

جرم شناسی خشونت خانگی و همسرکشی در سیستان و بلوچستان

شهلا معظمی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  تحقیق درباره مسئله خشونت های خانوادگی، به ویژه همسرکشی ، از پژوهش های است که با در نظر گرفتن تنوع ویژگی های فرهنگی / اجتماعی، اقتصادی / سیاسی استان های کشور انجام شده است. در این مقاله یافته های حاصل از بررسی این موضوع در استان سیستان و بلوچستان ارئه می شود. پدیده خشونت – اعم از خشونت اجتماعی و خانگی – که در تمامی جوامع امری رایج محسوب ...  بیشتر

فقر زنان سرپرست خانوار

ژاله شادی طلب؛ علیرضا گرایی نژاد

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1383

چکیده
  پارادیم جدید فقر به عواملی که در تأیید محرومیت زنان سرپرست خانوار مطرح شده پرداخته است: جنسیت و در پی آن ، محرومیت از منابع؛ طرح این پرسش را ضروری می سازد که آیا زنان سرپریت خانوار «فقیرترین فقرا» هستند؟ بررسی تعمیم پذیری این مفهوم در ایران هدف این مقاله است. داده های قابل دسترسی در سطح کلان ملی، در دو زمینه فقر مطلق و نسبی ،در سه مقطع ...  بیشتر

بررسی میزان رواج همسر آزاری و عوامل موثر بر آن

حسن شمس اسفند آباد؛ سوزان امامی پور

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  پیامدهای همسرآزاری در جوامع و تاثیرات سوء آن بر مادران و فرزندان در پژوهشهای متعددی نشان داده شده است. از مشخصات عمومی همسر آزاری، پنهان بودن آن از انظار است، را به طوری که اغلب زنان ایران آزار همسرانشان را تحمل می کنند. از این رو تحقیقات قابل توجهی در داخل کشور وجود ندارد. به منظور بررسی رواج همسرآزاری و عوامل موثر بر ان در میان زنان ...  بیشتر

کلیشه های جنسیتی سریال های تلویزیونی ایرانی سال 1383

سهیلا صادقی فسایی؛ شیوا کریمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1384

چکیده
  برنامه های تلویزیونی خواه آشکار، خواه نهان مملو از گفتمان های جنسیتی هستند. اینکه ما به عنوان زن یا مرد کیستیم و چگونه باید در فضاهای مختلف رفتار کنیم، بخشی از فرهنگ جنسیتی است که توسط نهادهایی چون رسانه بازتولید می شود. در عصر فراواقعیت که تمایز میان امر واقع و مجاز مخدوش گشته است بازنمایی های جنسیتی در سریالهای تلویزیون اهمیت افزون ...  بیشتر

تفاوت‏های جنسیتی در سبک های هویت ، تعهد و کیفیت دوستی

الهه حجازی؛ سهیلا فرتاش

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1385

چکیده
  این مقاله برآمده از پژوهشی است که هدف آن، شناسایی تفاوت‏های جنسیتی در سبک‏های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران است. به این منظور 400 دانش آموز دختر و پسر به صورت تصادفی از مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. برای بررسی سبک‏های هویت و تعهد هویت از پرسشنامه سبک‏های هویت (ISI) برزونسکی ...  بیشتر

خانواده سیم (سیمز): فراسوی جنسیت و نژاد

مسعود کوثری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  این مقاله به بررسی بازی ویدئویی خانواده سیم (سیمز) از نظر ارزش‏های اجتماعی و خانوادگی مستور در آن می‏پردازد و می‏کوشد به چند پرسش پاسخ دهد. آیا خانواده سیم به بازنمایی ارزش‏های اجتماعی در جامعه آمریکا و به ویژه خانواده آمریکایی می‏پردازد؟ خانوده سیم چه مبنایی را برای استواری جامعه و خانواده آمریکایی پیشنهاد می‏کند؟ سرانجام، این ...  بیشتر

دختران جوان و تجربة زنانگی(مطالعه موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران)

محمد سعید ذکایی؛ معصومه قاراخانی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  در اغلب فرهنگ‌ها فرایند زنانگی در دختران جوان کمتر با ‌اهمیت تلقی شده و به عنوان موضوعی در حوزة مطالعات جنسیت کمتر مورد توجه قرار‌ گرفته است. طرز تلقی دختران از زنانگی، نحوة پذیرش و ایفاء ارزش‌های زنانگی توسط دختران از موضوعات قابل تأمل در بررسی زنانگی در میان دختران جوان است. در این پژوهش با شیوة نمونه‌گیری تصادفی هدفمند و تغییرات ...  بیشتر

تغییرات اندیشه‌ای و تأثیر آن بر رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان کُرد و تُرک

حاتم حسینی؛ محمّدجلال عبّاسی شوازی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  هم‌سو با روند کلی تحولات باروری در ایران، آذربایجان غربی در طول سال‌های اخیر کاهش باروری گسترده‌ای را تجربه کرده است. در این مطالعه، ضمن تحلیل هم‌گروه تغییرات اجتماعی و اندیشه‌ای، تلاش می‌کنیم تا تأثیر تعاملی این متغیرها بر رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان کُرد و تُرک را تحلیل کنیم. روش تحقیق، پیمایشی است. جمعیت آماری زنان 49-15 ...  بیشتر

ارزشیابی طرح تسهیلگران زن روستایی در ایجاد ارتباط دوسویه و افزایش مشارکت زنان روستایی در عرصه های مختلف توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان مازول از بخش مرکزی شهرستان نیشابور)

خدیجه بوذرجمهری؛ فریده نایب زاده

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  از اوایل دهه 1970، رویکردهای مشارکتی به ویژه مشارکت زنان روستایی در توسعه در سطوح ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت. جلب مشارکت زنان روستایی در توسعه نیازمند راهکارهایی مناسب است تا سبب تحرک پذیری، توانمندسازی و تقویت روحیه خودباوری در آنها شود. یکی از این راهکارها، اجرای طرح «تسهیلگری» است که زنانی تحت عنوان «تسهیل گر» که زنانی ...  بیشتر

زنان مهاجرِ تحصیلکرده در تهران

حسین محمودیان؛ حجیه‌بی‌بی رازقی نصرآباد؛ محمّدرضا کارگر شورکی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  یکی از مهم‌ترین روندها در مهاجرت، ورود زنان به جریان‌های مهاجرت است. این مقاله با تأکید بر زنانه شدن مهاجرت به‌عنوان پدیده‌ا‌ی خاص که در طول دو قرن اخیر در حال رشد بوده است به مطالعه وضعیت زنانِ مهاجر با تحصیلات دانشگاهی در تهران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش جست‌وجو، توصیف، تفسیر و کسبِ بینش عمیق‌تر و وسیع‌تر در مورد تجربه‌ی ...  بیشتر

زنان و سریال‌های تلویزیونی: سنجش انگیزه‌های تماشا و میزان رضامندی

محمداسماعیل ریاحی؛ اکبر علی وردی‌نیا؛ مرضیه حق‌گویی اصفهانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است تا با سنجش رضایت‌مندی مورد نظر (انگیزه‌ها) و نیز رضایت‌مندی کسب‌شده از تماشای سریال‌های تلویزیونی در بین مخاطبان زن، رابطه‌ی احتمالی بین انگیزه‌ها و رضایت‌مندی را شناسایی نماید. این پژوهش به‌شیوه‌ی پیمایش انجام و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه هم‌راه با مصاحبه جمع‌آوری شده است. پاسخ‌گویان پژوهش 383 نفر از زنان ...  بیشتر

تحلیل جنسیتی تصادف با تأکید بر مفهوم سبکِ زندگیِ سالم (مطالعه ی موردی: جوانان شهر تهران)

محمود شارع پور؛ ابوعلی ودادهیر؛ سکینه قربان زاده

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  امروز شهرها مهم‌ترین خاستگاه زیستی انسان‌ها هستند و با پدیده‌هایی مدرن نظیر آلودگی هوا، ترافیک، رانندگی‌های پرخطر و تصادف مواجه‌اند که ناشی از ورود به دنیای مدرن است. رانندگی کردن و خطرِ تصادفِ احتمالیِ آن‌را باید در بافت زندگی افراد جست‌وجو کرد. رفتارهایی که افراد در هنگام رانندگی کردن برمی‌گزینند بازتاب شیوه و سبک زندگی آنان ...  بیشتر

فرسودگی شغلی و دل‌زدگی زناشویی (مطالعه موردی: زنانِ متخصصِ جراحیِ زنان و زایمان، شاغل در بیمارستان‌های شهر تهران)

منیژه مقصودی؛ شهناز محمدی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  در هزاره‌ی سوم، گسترش فوق‌العاده‌ی فن‌آوری و صنعت از سویی تخصصی شدن مشاغل را روزافزون نموده و از سوی دیگر، باعث افزایش استرس‌های شغلی شده است. استرس تأثیری مستقیم بر فعالیت‌های گوناگون انسان در زمینه‌های روان‌شناختی، جسمانی و خانوادگی می‌گذارد. برخی مشاغل به سبب وظایف و مسئولیت‌های خاص بسیار حساس و پراسترس هستند. از جمله‌ی ...  بیشتر

توسعه‌ی انسانی مبتنی بر جنسیت و آموزش زنان (نتایج مطالعه‌ای بین‌ِکشوری)

مرضیه موسوی‌خامنه؛ ابوعلی ودادهیر؛ نسرین برزگر

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1389

چکیده
  این مقاله در پی آن است که وضعیت آموزشی زنان را با ابعاد گوناگون توسعه در حوزه‌ی توسعه انسانی و توسعه‌ی جنسیتی و در ارتباط با شاخص‌های بهداشتی، اقتصادی و سیاسی تحلیل و از طریق مطالعه‌ی تطبیقی میان کشورهایی با درجات متفاوت از حیث توسعه‌یافتگی، روندهای آموزشی در این کشورها را مطالعه نماید. در این مطالعه با استفاده از روی‌کرد روش‌شناسی ...  بیشتر

خشونت علیه زنان وعوامل موثر برآن

امرالله رئیسی سرتشنیزی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  زنان به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی (در خانه پدر، شوهر) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‏گیرند. متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای جوامع و هم برای زنان، این مسأله مورد توجه دولتها چندان که باید واقع نشده است. توجه به بعد خشونت پنهان یعنی خشونتی که در خانواده‏ها وجود دارد ولی بدلایل گوناگون به مراکز ...  بیشتر

تغییرات جایگاه شغلی زنان دانشگاهی در یک دهه

شمس السادات زاهدی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  نظریه پردازان حوزه « جامعه شناسی شغل » در دهه های اخیر نسبت به موضوع جنسیت و فرآیند انتخاب شغل، توجه بیشتری کرده اند و اذعان دارند که فرآیند انتخاب شغل و ارتقای شغلی به ویژه برای زنان تحصیلکرده ویژگی های متفاوت از مردان دارد . بررسی موقعیت زنان دانشگاهی کشور درسه دادنشگاه تهران ، شهید بهشتی و علامه طباطبایی در سال 1370 نشان داد که جنسیت ...  بیشتر

ارائه مدل ریاضی (بر مبنای تصمیم‌گیری چند معیاره) و نرم افزار

حسن حاله؛ احمد ماکویی؛ آزاده دباغی؛ حشمت السادات معینی¬فر

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1386

چکیده
  تصمیم‌گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان‌ها تبدیل شده است. تعدد شاخص‌های تصمیم‌گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن هم زمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم‌ها می‌افزاید. از این رو، بالاخص در دو دهه اخیر، روش‌های ریاضی و دانش کامپیوتر در حل مسائل تصمیم‌گیری ...  بیشتر

رابطه بین رفتارهای تحکم‌آمیز معلمان زن و مرد مدارس

حمیدرضا عریضی؛ پروین بهادران؛ مریم فاتحی‌زاده

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار تحکم‌آمیز درعملکرد معلمین زن و مرد در مدارس و میزان مقبولیت و ارزشیابی عملکرد آنها توسط مدیران بود. جمعیت نمونه 79 نفر معلم و 79 نفر مدیر (زن و مرد) هستند و ابزارها: مقیاس صفات بین فردی ویگینز، ارزشیابی عملکرد وین‌لیدن، اعوجاج اهواز و رفتار تحکم آمیز بولینو و ترنلی و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

نقش دانش حقوقی زنان کارمند در فرآیند مشارکت

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ اکرم رجب¬پور صادقی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  دسترسی به توسعه پایدار، نیاز به مشارکت سازمان‌یافته افراد جامعه از جمله زنان در تمام نهادها دارد. برای دستیابی به چنین هدفی (بالاترین میزان مشارکت)، کاهش محدودیت‌ها و افزایش اختیارات قانونی زنان ضروری است. در این راستا نگرش توسعه‌ای ایجاب می‌کند تا اطلاعات حقوقی، اختیارات سازمانی و مطالبات مدنی زنان با نسبت متوازنی افزایش یابد ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی جایگاه حرفه‌ای زنان دانشگاهی

حیدر جانعلی¬زاده چوب¬بستی؛ اعظم مقیمی؛ مجید امینی

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  موضوع بررسی جایگاه زنان در علم در برخی از کشورهای جهان مورد کنکاش علمی واقع شده است، اما میزان تحقیقات علمی در این خصوص، و به‌ویژه تبیین جامعه‌شناختی جایگاه حرفه‌ای زنان دانشگاهی در ایران اندک بوده و در دانشگاه اصفهان پژوهشی یافت نشده است. برای کم کردن خلأ تحقیقاتی در این خصوص، این پژوهش سعی کرده است تا به جستجوی پاسخ علمی برای سه ...  بیشتر