مطالعات زنان
پدیدارشناسی خودکشی زنان در منطقۀ دیشموک

عاطفه رحمانی؛ محسن بدره؛ زهرا میرحسینی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 867-894

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.350732.1008274

چکیده
  خودکشی یکی از دیربازترین پدیدارهای جوامع انسانی است و از آنجا که طبعاً باید در چارچوب روان‌شناسی اجتماعی هر جامعه و جماعت‌های فرعی‌تر خود مطالعه و فهم شود، تاکنون بخش مهمی از مطالعات اجتماعی خودکشی، متمرکز بر خودکشی در مناطق عشایری و روستایی بوده است. چندسالی است آمار قابل‌توجه خودکشی و به‌ویژه خودسوزی زنان در منطقۀ دیشموک استان ...  بیشتر

توسعه روستایی
واکاوی قصد رفتاری زنان روستایی عضو صندوق‌های خرد محلی استان لرستان نسبت به خوداشتغالی

فاطمه موحدیان؛ سعید غلامرضایی؛ فاطمه رحیمی فیض آباد

دوره 21، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 943-973

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.356068.1008321

چکیده
  اشتغال زنان روستایی، یکی از راهکارهای درآمدزایی، کاهش فشار بر منابع و در پی آن توسعۀ روستایی است. در این بین بخش تعاون می‌تواند در زمینۀ اشتغال زنان روستایی، نقش بسزایی داشته باشد. اما موضوع مهمی که در این راستا حائز اهمیت است، عواملی است که بر تصمیم و قصد زنان روستایی عضو صندوق‌های خرد محلی برای شروع سرمایه‌گذاری و فعالیت در تشکل‌های ...  بیشتر

توسعه روستایی
شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال در توسعۀ کسب‌وکارهای خانگی زنان روستایی

ناصر سیف اللهی؛ گلثوم اکبری آرباطان

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 780-806

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.351079.1008275

چکیده
  دنیای مدرن در حال حاضر اولین گام را به‌سوی یک واقعیت اساسی فناوری، یعنی اقتصاد دیجیتال برداشته است. بازار کار جهانی مدرن، یک سیستم پیچیدۀ چندجزئی و پویا تحت تأثیر دائمی فناوری اطلاعات است و مستلزم تغییراتی در محتوای فرایند کار، سازمان‌دهی آن، ساختار اشتغال و روابط اجتماعی و کار است. با توجه به اهمیت این موضوع، شناسایی فرصت‌ها و ...  بیشتر

مطالعات زنان
تأثیر توانمندسازی شغلی بر امنیت غذایی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی

کیوان شجاع چاغروند؛ علیرضا پورسعید؛ مریم امیدی نجف آبادی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 52-35

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.347365.1008248

چکیده
  این مطالعه با هدف تأثیر توانمندسازی شغلی بر امنیت غذایی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی انجام شد. تحقیق کاربردی و توصیفی است و در استان تهران در طول سال‌های 1398-1400 انجام گرفت. جامعۀ آماری این مطالعه شامل زنان سرپرست خانوار روستایی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران است که براساس فرمول کوکران 216 نفر انتخاب شدند. ...  بیشتر

توسعه روستایی
واکاوی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه

مهتاب ولی زاده؛ فرحناز رستمی؛ نعمت اله شیری؛ مژگان خوش مرام

دوره 20، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 697-721

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.339102.1008164

چکیده
  پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی و فعالیت‌های کارآفرینانۀ زنان روستایی، تلاش در راستای ترویج کسب‌وکارهای کارآفرینانه در میان آن‌ها را ضروری ساخته است. نقطۀ آغازین راه‌اندازی یک کسب‌وکار، تشخیص فرصت است و فرایند تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در بین زنان متفاوت با مردان است.مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی ...  بیشتر

نقش پارک‌های علم‌و‌فناوری در اشتغال‌زایی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: پارک علم‌و‌فناوری استان سیستان‌و‌بلوچستان)

حسن افراخته؛ سمیه عزیزی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 407-429

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.306721.1007870

چکیده
  در سال‌های اخیر، با استفاده از رویکرد دانش‌‌محوری از منظری دیگر بر توسعه تأکید شده است. این نوع نگاه، نیازمند ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری در مناطق مختلف است. هدف اصلی از تأسیس پارک‌های فناوری، ارتقای علمی و فناوری منطقه است که پارک علم‌و‌فناوری استان سیستان‌و‌بلوچستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. استان ذکرشده با تأسیس ...  بیشتر

بررسی تأثیرات تبعیض جنسیتی بر میزان مشارکت‌پذیری زنان روستایی (منطقۀ مورد مطالعه: دهستان‌های گلمکان و رادکان شهرستان چناران)

طاهره صادقلو؛ شادی خوب؛ شیرین صاحبی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 23-53

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.291192.1007738

چکیده
  در جهان امروز، کسب شخصیت اجتماعی وابسته به مشارکت و خارج شدن از دایرة فعالیت‌های شخصی در جهت توسعه امری ضروری است. از‌این‌روست که مشارکت زنان به‌منزلة بخش مهمی از نیروی توسعه و نابرابری جنسیتی به‌منزلة یکی از مسائل و مشکلات مهم‏ جامعه شناخته شده‏ است. زنان روستایی، به‌عنوان عناصر تأثیرگذار فضاهای روستایی، به علت ناآگاهی از ...  بیشتر

طرد از میدان آموزش و بازتولید نابرابری جنسیتی: تحلیل روایت زنان روستاهای شهرستان دهگلان

حسین دانش مهر؛ کمال خالق پناه؛ سهیلا زندی سرابسوره

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 105-129

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.294971.1007772

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال روایت‏های زنان روستایی از نابرابری جنسیتی در میدان آموزش است، این مقاله ضمن تفسیر موقعیت‏های فرودستی آنان، به کاوش در روایت زنان از وضعیت مناسبات آموزش‌ـ جنسیت و عوامل برسازندة طرد از میدان آموزش و نابرابری جنسیتی در میدان آموزش می‌پردازد. برای این منظور از دستگاه نظری پی‏یر بوردیو به‌عنوان راهنمای کار ...  بیشتر

واکاوی سازه‏های تأثیرگذار بر بهبود مشارکت زنان روستایی در ارتقاء امنیت غذایی خانوار

حسین شعبانعلی فمی؛ فاطمه جعفری؛ مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی؛ مهسا معتقد

دوره 17، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 603-630

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.281605.1007641

چکیده
  این پژوهش با هدف کلی بررسی سازه‏های تأثیرگذار بر بهبود مشارکت زنان روستایی در ارتقاء امنیت غذایی خانوار انجام شد. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة زنان روستایی در شهرستان طارم علیا بود (10796N=). با استفاده از جدول نمونه‏گیری کرجسی و مورگان 398 نفر با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش‌نامه‏ای ...  بیشتر

بررسی و مقایسة شاخص‌های توانمندی روان‌شناختی زنان روستایی و شهری در بحران

سمیه کاظمیان؛ فهیمه فداکار داورانی؛ مریم سیفی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 349-368

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.286143.1007690

چکیده
  توانمندی روان‌شناختی زنان فرایندی است که در آن زنان به لحاظ شناختی و رفتاری برای سازماندهی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود توانمند می‌شوند. این پژوهش با هدف مقایسة شاخص‌های توانمندی روان‌شناختی در زنان روستایی و شهری انجام گرفت. در این پژوهش، زنان ساکن در شهر سرپل ذهاب و روستاهای همجوار، که پس از زلزلة کرمانشاه همچنان در شهر ...  بیشتر

واکاوی پیامدهای مهاجرت مردان بر وضعیت زنان جامانده در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان مشهد)

آتنا وطن‌خواه نوغانی؛ مریم قاسمی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 413-438

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.270913.1007540

چکیده
  مهاجرت ماهیتاً فرایندی جنسیتی است، زیرا می‏تواند در ساختار جمعیتی مبدأ تغییر ایجاد کند و به تبع آن در بروز تحولات اقتصادی اجتماعی، به‌خصوص در ارتباط با جنسیت، تأثیر بسزایی داشته ‏باشد. هدف پژوهش تحلیل پیامدهای مهاجرت مردان سرپرست خانوار بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان جامانده در روستاست. روش تحقیق توصیفی‌ـ تحلیلی و حجم نمونه ...  بیشتر

بررسی تأثیر موانع گرایش زنان روستایی به کارآفرینی گردشگری (مطالعة موردی: بخش اورامان شهرستان سروآباد)

سعدی محمدی؛ ژاله محمد شریفی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 439-468

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.275033.1007581

چکیده
  پژوهش حاضر در پی شناسایی موانع و مشکلات پیش‏روی ایجاد محیط مناسب و گرایش زنان روستایی شاغل در عرصة گردشگری منطقة اورامان شهرستان سروآباد به کارآفرینی است. جمع‏آوری داده‏ها در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش عملی با روش پیمایشی و مبتنی بر توزیع پرسش‌نامه در میان 97 زن روستایی شاغل در عرصة گردشگری روستاهای بخش اورامان ...  بیشتر

تجربة‏ زیستة زنان نجات‏ یافته از خودسوزی در بخش کوهنانی‌ـ کوهدشت

رحمان باقری؛ داریوش رضاپور؛ اسفندیار غفاری‌نسب

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 325-348

https://doi.org/10.22059/jwdp.2019.271017.1007541

چکیده
  خودکشی یکی از آسیب‏های اجتماعی موجود در جوامع مختلف است که به شیوه‏های گوناگونی انجام می‏شود؛ خودسوزی یکی از این شیوه‏های دردناک است. مقالة حاضر با هدف مطالعة تجربة‏ زیستة زنان نجات‏یافته از خودسوزی در بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت، که طی سال‏های 1383 تا 1396 به خودسوزی اقدام کرده‌اند، صورت گرفته است. محققان در این پژوهش کیفی ...  بیشتر

توسعه روستایی
نقش هویت، کلیشه‌های جنسیتی و خودکارآمدی بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

مسعود یزدان‌پناه؛ کژال خدری؛ معصومه فروزانی؛ مسعود برادران

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 603-619

https://doi.org/10.22059/jwdp.2019.262499.1007461

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فرایند توسعه (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) در مناطق روستایی شهرستان لیکک، استان کهگیلویه و بویراحمد است. جامعة هدف این مطالعه شامل زنان روستایی فعال 15 تا 64 سال شهرستان لیکک است که براساس جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونة 300 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. ...  بیشتر

مطالعات زنان
بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر توانمندسازی زنان دارای مشاغل خانگی (مطالعۀ موردی شهرستان رزن)

کریم نادری مهدیی؛ هاجر وحدت مودب

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 175-196

https://doi.org/10.22059/jwdp.2018.246253.1007315

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر مؤلفه‏های سرمایة اجتماعی بر توانمندسازی زنان روستایی دارای مشاغل خانگی شهرستان رزن است که از نظر ماهیت کمی، از نظر میزان و کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی، از نظر هدف در زمرة پژوهش‏های کاربردی و از نظر گردآوری داده‏ها پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش زنان روستایی دارای مشاغل خانگی شهرستان رزن است ...  بیشتر

جغرافیا
تدوین استراتژی هایﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ با استفاده از ابزارهای مدیریت استراتژیک SWOT-QSPM

مریم قاسمی؛ لیدا علیزاده؛ الهام قندهاری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 79-109

https://doi.org/10.22059/jwdp.2018.245090.1007300

چکیده
  توانمندسازی حلقة اتصال زن و توسعه به شمار می‌رود و ارتباط تنگاتنگی با بهبود مستمر، ارتقای صلاحیت، تغییر در رفتار و بهبود عملکرد زنان دارد و بخشی از تثبیت زبان توسعه محسوب می‌شود. از آنجا که هسته و کانون بحث توانمندسازی در توانایی زنان برای کنترل سرنوشت خود قرار دارد (توانمندی روان‌شناختی)، مقالة حاضر به شناسایی و اولویت‏بندی راهبردهای ...  بیشتر

مطالعات زنان
سنجش رابطۀ مشارکت در فعالیت‎های گردشگری با بهزیستی ذهنی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ اورامان)

سعدی محمدی؛ مرضیه طلعتی؛ ارکان محمدی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 569-595

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.239962.1007256

چکیده
  امروزه برای تحقق محیطی بانشاط در روستاها و دستیابی به بهزیستی ذهنی زنان روستایی، که به دلایل اجتماعی و اقتصادی در انزوا قرار گرفته‏اند، با توجه به وجود فقر و بیکاری گسترده در روستاها و ضرورت رفع آن‌ها به منظور تحقق محیطی بانشاط، بر بهره‏گیری از پتانسیل‏های روستاها جهت رونق اقتصادی و حضور زنان در آن‌ها تأکید می‌شود. در این میان، ...  بیشتر

مطالعات زنان
نیازهای دانشی و اجتماعی زنان روستای قزل‌تپۀ علی ‏قلی استان زنجان برای مدیریت جامع حوضۀ آبخیز

اسماعیل کرمی دهکردی؛ رقیه بابائی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 241-264

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62356

چکیده
  زنان روستایی نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارهای روستایی دارند و می‏توانند در برنامه‏های مدیریت پایدار منابع طبیعی نقش بسزایی ایفا کنند. هدف این پژوهش بررسی فعالیت‏های معیشت زنان روستایی و نیازهای مرتبط آنان برای ارتقای ظرفیت‏های دانشی و اجتماعی آن‌هاست. پژوهش با استفاده از یک مطالعة موردی و فنون ارزیابی سریع مشارکتی در روستای ...  بیشتر

مطالعات زنان
بررسی وضعیت اوقات فراغت زنان در جامعۀ روستایی (مطالعۀ موردی: روستای حسن‌آباد سنجابی در شهرستان دلفان)

زهرا فرضی زاده؛ محبوبه بابایی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 101-122

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61989

چکیده
  موضوع اوقات فراغت، نحوۀ گذران آن توسط گروه‌های مختلف مردم و پیامدهای احتمالی آن، مبین رسوخ شیوه‌های جدید در زندگی کنونی بشر است. اوقات فراغت، با همۀ ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، اوقات مؤثری است که در زمان‌ها و فضاهای مختلف توسط همۀ گروه‌ها و اقشار اجتماعی به شیوه‌های مختلف مصرف می‌شود. فهم چگونگی گذران اوقات فراغت بین ...  بیشتر

توسعه روستایی
عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان اسلام‏ آباد غرب)

روح اله رضائی؛ سپیده نوروزی؛ غلامرضا مجردی؛ لیلا صفا

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 181-202

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.59199

چکیده
  امروزه، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت یکی از شاخص‏های مهم توسعه به‌شمار می‏رود؛ این در حالی است که زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، به دلیل آسیب‏پذیری بیشتر نسبت به مردان، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت پایین‏تری داشته ‏باشند که این مسئله لزوم بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن را دو‌چندان می‏کند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق توصیفی‌ـ ...  بیشتر

توسعه روستایی
بررسی نقش زنان روستایی در نظام بهره ‏برداری دامپروری روستایی (نگرش، انگیزه و موانع مشارکت) درشهرستان چاراویماق

علی شمس؛ نازیلا نبی زاده؛ حسین شعبانعلی فمی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 439-453

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.56340

چکیده
  هرگونه برنامه‏ریزی با هدف توسعة اقتصادی جوامع روستایی نیازمند شناخت اولیة جایگاه و نقش زنان روستایی در نظام بهره‏برداری روستایی است. از‌این‌رو،این تحقیق توصیفی‌ـ پیمایشی با هدف بررسی نقش زنان روستایی در نظام دامپروری روستایی انجام گرفت. جامعة آماری شامل ۶ هزار ۵۷۱ نفر خانوار روستایی شهرستان چاروایماق بود که با استفاده از فرمول ...  بیشتر

کارآفرینی
تأثیر ویژگی های شخصیتی بر موفقیت زنان روستایی کارآفرین در استان همدان

احمد یعقوبی فرانی؛ عطیه سلیمانی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.55209

چکیده
  امروزه، زنان نقش مهمی در جوامع روستایی دارند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها می‏تواند اقتصاد روستا را شکوفا کند. این موضوع، به‌ویژه در مورد توانمندی‌های زنان برای اشتغال و کارآفرینی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ویژگی‏های شخصیتی زنان روستایی کارآفرین و بررسی تأثیر این ویژگی‏ها بر میزان موفقیت کارآفرینانۀ ...  بیشتر

کارآفرینی
سنجش عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه

غلامحسین حسینی نیا؛ احمد یعقوبی فرانی؛ رضا سیدین

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 545-558

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54534

چکیده
  برنامه‌ریزی برای توسعة کسب‌وکارهای زنان روستایی در گام نخست نیازمند شناسایی عوامل بهبود‌دهندۀ عملکرد این‌گونه کسب‌وکارهاست. بر همین اساس، در پژوهشی پیمایشی به بررسی ماهیت و کیفیت اثر‌گذاری هر‌یک از عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد کسب‌وکارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه پرداخته شده است. جامعۀ آماری تحقیق را زنان روستایی ...  بیشتر

توسعه روستایی
اکوتوریسم و توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستای شیب‌دراز، جزیره قشم)

لیلا وثوقی؛ مهدیه قاسمی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 593-610

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.54537

چکیده
  با توجه به وجود نابرابری‌های جنسیتی که عمدتاً در بسیاری از جوامع علیه زنان دیده می‌شود، بحث توانمندسازی آن‌ها در سال‌های اخیر اهمیت خاصی یافته است. در این زمینه، تحقیقات بسیاری به رابطۀ کارایی نقش اکوتوریسم در توانمندسازی جامعۀ محلی، از طریق جلب مشارکت آنان در فعالیت‏های گردشگری، تأکید کرده است. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر ...  بیشتر

مطالعات زنان
بررسی دیدگاه زنان روستایی در مورد تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی آنان (مورد مطالعه: روستای حسن‌خان، شهرستان قروه)

روح اله رضائی؛ شیما زارعی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 287-304

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.52360

چکیده
  با در نظر گرفتن نقش انکارناپذیر زنان در فرایند توسعه روستایی از یک سوی و وضعیت نامطلوب آنان از نظر بیشتر شاخص­های توسعه از سوی دیگر، توانمندسازی آنان امری ضروری به نظر می­رسد که در این خصوص، بنا بر نظر بیشتر محققان و صاحبنظران، سرمایه اجتماعی و مولفه­های آن می­تواند نقش کلیدی داشته باشد. بر این اساس، تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر ...  بیشتر